BOLTED

Fórum na téma optimalizace
zajišťování šroubových spojů

Užitečné rady odborníka na šroubové spoje

Bolted got a unique opportunity to meet ­Japan’s foremost expert in bolting, Doctor ­Tomotsugu Sakai. His book Bolted Joint Engineering – Fundamentals and Applications continues to receive an enormous amount of support as the definitive work on bolt fastening.

Poprvé publikováno v magazínu Bolted č. 1 – 2017.

Jak byste definoval ideální spojení, o kterém (mimo jiné) hovoříte ve své knize?
„V ideálním případě by spojování součástí mělo být založeno na použití všeobecně dostupných, standardizovaných spojovacích prvků. Tato varianta je vždy lepší než spoléhání se na speciálně zkonstruované součásti. Co je však ještě důležitější – ideální spojení by mělo být provedeno tak, aby byla vyloučena jakákoli možnost selhání. Dojde-li k jedinému selhání, selhává celý koncept výrobku. Je třeba dbát na každý aspekt. Podle mého mínění je „hodnocení bez jakéhokoli opomenutí“ zcela zásadním.

Je použití maziv při provádění spojů výhodou?
„Ano, za předpokladu, že spojované prvky vůči sobě navzájem neprokluzují, je snížení koeficientu tření vždy výhodou. Pokud se spojované prvky nacházejí v „prostředí vedoucím k povolování“, pak k povolení dojde snáze, je-li koeficient tření nízký. Tato situace však nemusí vést k povolení pokaždé.

V „prostředí vedoucím k povolování“ se prvky nacházejí, pokud jsou opakovaně vystaveny prokluzu vůči sobě navzájem silou přesahující určitou prahovou hodnotu.

Jak způsobují vnější síly prokluz ve směru střihu, v osovém směru a torzním směru?

„Pokud působí síla ve směru střihu, dojde k prokluzu. Pokud působí síla v osovém směru, dojde k oddělení spojovaných prvků. Za těchto podmínek lze říci, že čím menší je koeficient tření, tím pravděpodobnější bude povolení.

Když jsem psal knihu Technologie šroubových spojů – základní principy a použití, vycházel jsem z obecného názoru na jev prokluzu spojovaných součástí vysvětlujícího prokluz na styčné ploše – tzv. „makro-prokluz“. Tento druh prokluzu je identifikovatelný pouhým okem. K jeho potvrzení stačí 0,1 mm posuvu. Kolem roku 1988 však bylo zjištěno, že před tímto „makro-prokluzem“ u spojovaných součástí dochází k tzv. „mikro-prokluzu“. V tomto případě je posuv tak nepatrný, že není možné odhalit ho pouhým okem. Tento jev však postupně snižuje osovou sílu. Mikro-prokluz byl poprvé popsán v žurnálu Japonské společnosti pro přesné technologie.

„Pokud jsou spojované prvky ve vzájemném styku, nedokáží běžné experimentální metody změřit míru prokluzu určité části styčné plochy nebo jiné části. Veškeré tyto hodnoty je však možné spočítat pomocí metody konečných prvků FEM. Tato metoda se začala v odvětví spojovacích prvků prosazovat někdy kolem roku 2000 a v dnešní době ji využívá většina výzkumů závitových spojovacích prvků. Článek doktora Satoshi Izumiho z roku 2006 informoval o tom, že postupné rotační povolování nastává spíše v důsledku mikro-prokluzu (nepatrného, okem neviditelného posuvu) než v důsledku makro-prokluzu (zřetelného, okem viditelného posuvu). Po přečtení tohoto článku jsem byl v šoku. Uvádí se v něm, že v případě opakovaného výskytu mikro-prokluzu dochází k nepatrnému rotačnímu povolování o velikosti 1 stupně na 1000 opakování (neboli 1/1000 stupně při každém mikro-prokluzu).  Jedna tisícina rotačního stupně je rozměrem, který je skutečně okem nepostřehnutelný. Díky metodě konečných prvků však může být tento jev skvěle prostudován. Její pomocí bylo prokázáno, že mikro-prokluz skutečně způsobuje rotační povolování.  Měl jsem pocit, že mám opravdu problém! [smích] Tento článek otřásl mou představou o kritické velikosti prokluzu.
Byl jsem si vědom toho, že mikro-prokluz způsobuje třecí opotřebení. Nemyslel jsem si však, že může vést i k rotačnímu povolení. V té době jsem neměl k dispozici žádný způsob, jak toto tvrzení otestovat. Jednalo se však o zkušenost, která člověku otvírá oči.“

Fakta: Mikro-prokluz
Prokluz, který je okem neviditelný. Postupně snižuje svěrnou sílu a časem může vést k viditelnému rotačnímu povolení (makro-prokluzu). Svěrnou sílu mohou taktéž snižovat jevy, jako jsou sesedání a relaxace materiálu. Společnost Nord-Lock Group uvedla na trh své podložky série X, které řeší obě formy prokluzu. Svým pružinovým efektem působí proti všem druhům ztráty svěrné síly. Jejich technologie závěrného klínu současně brání samovolnému povolování šroubového spoje.

Fakta: Dr. Tomotsugu Sakai

  • 1941 – narozen ve městě Okazaki v Japonsku
  • 1979 – po pracovní zkušenosti ve firmě Toyota Motor Corporation získal doktorský titul v oboru technologie. Zabývá se zejména zkouškami pevnosti a odolnosti a výzkumem a vývojem různých automobilových součástí.
  • 2001 – přechází do společnosti Toyota Techno Service Corp, kde se zabývá zejména vzděláváním a technický poradenstvím v oblasti šroubových spojů.
  • 2007 – odchází do důchodu a zakládá poradenskou kancelář pro šroubové spoje Sakai Consulting Office, kde působí dodnes.

Washers triple-protect nuclear transports

23 února 2018
comment

Text: Ulrich Schamari

fotografie: ILLUSTRATIONS: Daher Nuclear Technologies

First published in Bolted #2 2017.

THE CHALLENGE

Daher Nuclear Technologies GmbH, located in Hanau close to Frankfurt am Main, Germany, develops containers for transportation of radioactive substances. For obvious reasons, these containers must be extremely safe.

Designing a new container for uranium hexafluoride transports, the company had to consider the very stringent international and national requirements, including the recommendations of the International Atomic Energy Agency (IAEA) for transport by road, rail and sea. A container that fulfils these requirements must, for example, be resistant to the mechanical and thermal loads that can occur in case of an accident.

These mechanical accident loads are defined by a sequence of tests that include a 120-centimetre fall, followed by a 9-metre fall, followed by a fall from 1 metre onto a spike. The container must remain sealed, so that the subsequent thermal test, a fire, doesn’t jeopardise the container’s safety.

THE SOLUTION

Daher set out to design the container locks so that the locking bolts would, under no condition, come loose or be lost during the loading of the container onto a lorry or during transport. The company’s intensive search for the optimal solution led to Nord-Lock wedge-locking washers of type NL16-254SMO. These safety washers are an important component in Daher’s triple-protected locking system: the lock is secured with a bolt, which in turn is locked in position by another bolt. The wedge-locking washers from Nord-Lock are located under the second of these bolts. Each container has six locks and each lock is equipped with a Nord-Lock washer pair.

THE RESULT

Thanks to the use of Nord-Lock wedge-locking technology, the locking systems on the Daher transport container for the nuclear industry can no longer be worn by vibrations or stress, but remain tightly and securely locked. Daher was also pleased to find how cost-effective the use of the Nord-Lock product is, and how easy the maintenance is. If needed, the wedge-locking washers can be replaced at any time to ensure that the transport containers remain in top condition. The containers have a service life of more than 30 years – something that the Nord-Lock washers contribute to.

Odborné poradenství: Zlepšení odolnosti vůči únavě materiálu

Poprvé publikováno v magazínu Bolted, číslo 2 – 2015.

A: Odolnost šroubového spoje vůči únavě materiálu je ve srovnání s jeho odolností vůči statickému zatížení velmi malá. Chtějí-li konstruktéři zvýšit únavovou odolnost, mají dva základní prostředky, jak toho dosáhnout: zvýšení kapacity závitu a snížení střídavého zatížení závitu.

Pro zvýšení kapacity závitu je vhodné používat závity válcované, nikoli řezané. Pro zvýšení kapacity šroubového spoje je lepší použít několik menších spojovacích prvků než jeden větší.

Tuto kapacitu můžete zvýšit také použitím vylepšených spojovacích prvků, jako jsou například vícešroubové předepínací prvky Superbolt nebo matice Flexnut, které zlepšují rozložení zátěže v závitu a šroubovému spoji dodávají elasticitu.

Nejlepším způsobem zlepšení únavové odolnosti je snížení střídavé zátěže vyvíjené na závit. Toho je možné dosáhnout ve třech následujících oblastech: návrh spojovací sestavy, utažení spojovací sestavy a zajištění spojovací sestavy.

Fáze návrhu spojovací sestavy nabízí příležitost zlepšení rozložení zátěže šroubových spojů a snížení míry externího zatížení vyvíjeného na jednotlivé spoje. Je třeba mít na paměti následující principy:

1. Použijte nejvyšší možné předpětí
2. Minimalizujte možnost excentrické zátěže šroubu
3. Použijte největší možné styčné plochy
4. Použijte největší možné svěrné délky
5. Ve většině případů je vhodné použit předpětí vyšší, než je pracovní zatížení

Další možnosti zlepšení únavové charakteristiky ve fázi projektování spoje zahrnují: použití svorníků nebo šroubů se zúženým dříkem, použití elastických podložek, které vyvažují nepříznivé účinky relaxace materiálu, tečení materiálu a prodloužení v důsledku působení rozdílných teplot.

Co se týká utahování sestavy, je nejdůležitějším faktorem snižujícím střídavé zatížení závitu dosažení správné míry předpětí. Doporučujeme používat kalibrované nástroje s vysokou mírou přesnosti. Dále doporučujeme používat vhodný lubrikační prostředek, který umožní dosažení přesné míry předpětí a sníží riziko zadření závitu. Utahování je třeba provádět vhodným postupem a dodržovat při něm předepsanou sekvenci. Tak zamezíte nerovnoměrnému zatížení jednotlivých šroubů a zajistíte celistvost a jednotnost šroubového spoje.

V oblasti zajištění spojovací sestavy je vhodné používat prostředky zajišťující proti ztrátě předpětí. Sestavu je třeba zajistit také vůči působení faktorů okolního prostředí, jako je například koroze, která může vést ke vzniku únavových trhlin. Toho je možné dosáhnout výběrem vhodného materiálu a povrchové úpravy součástí a spojovacích prvků.

 

ZEPTEJTE SE ODBORNÍKŮ
Máte dotaz týkající se jištění šroubových spojů?
Zkuste odborníky společnosti Nord-Lock.
Pošlete nám e-mailem dotaz týkající se jištění šroubových spojů na adresu:
experts@nord-lock.com

How do you choose the right size of Nord-Lock washer?

 

In this video we explain how you choose the right size of washer for your bolted joints.

► Read more: Introduction to Nord-Lock washers

► Video: Junker vibration test with Nord-Lock wedge-locking washers

How does the Nord-Lock washer work?

 

Nord-Lock washers secure bolted joints with tension instead of friction. Watch this video and let us explain how it works!

► Read more: Introduction to Nord-Lock washers

► Video: Junker vibration test with Nord-Lock wedge-locking washers


Cheaper but better solution for tractors with washers

4 ledna 2018
comment

Text: Ekin Calisir

fotografie: Hattat

First published in Bolted #2 2017.

CUSTOMER: HATTAT TRAKTÖR
HORSE POWER RANGE: 50–102
LOCATION: CERKEZKOY, TEKIRDAG, TURKEY
NORD-LOCK PRODUCTS: NORD-LOCK WASHERS NL8 AND NL10
PRODUCTS: TRACTORS FOR AGRICULTURAL APPLICATIONS

A producer of agricultural vehicles for close to 20 years, Turkish company Hattat Traktör knows that, when the going gets tough, it is the durability and reliability of their products that save the day. The company’s customers often deal with rugged terrain for long periods, racing against time to maintain productivity, so their machinery must be able to withstand tough conditions such as handling vibration.

Early in 2017, when Hattat Traktör was testing a new tractor model, they realized that the joints on the air compressor–engine connection bracket were loosening because of vibration. According to the company’s vibration analysis, this problem could have been solved by a costly and time-consuming change in the bracket design, or by replacing the loosening bolts with stronger ones.

At this point, the company’s research and development department started looking for new components for their design. After days of research and evaluation, they found Nord-Lock washers, which had the potential to save them from a more costly solution.

During the tests, Nord-Lock washers proved that they could solve the problem, and this solution was much cheaper than having to change the bracket design. With Nord-Lock washers in place, the vibration caused no more loosening, to the relief of Hattat Traktör customers, who can now rely on their red tractors, even under the harshest conditions.

The history of the bolt

20 prosince 2017
comment

Text: Alannah Eames

fotografie: Illustration: Kent Zeiron

At first glance, a bolt may seem like a very simple item that holds things together. But dig a bit deeper and you’ll realise there’s more behind seemingly insignificant bolt and screws than first meets the eye. Without them, all our gadgets and machines would fall to pieces.

History of the bolt drawings

First published in Bolted #2 2012.

Bolts are one of the most common elements used in construction and machine design. They hold every­thing together – from screws in electric toothbrushes and door hinges to massive bolts that secure concrete pillars in buildings. Yet, have you ever stopped to wonder where they actually came from?

While the history of threads can be traced back to 400 BC, the most significant developments in the modern day bolt and screw processes were made during the last 150 years. Experts differ as to the origins of the humble nut and bolt. In his article “Nuts and Bolts”, Frederick E. Graves argues that a threaded bolt and a matching nut serving as a fastener only dates back to the 15th century. He bases this conclusion on the first printed record of screws appearing in a book in the early 15th century.

However, Graves also acknowledges that even though the threaded bolt dates back to the 15th century, the unthreaded bolt goes back to Roman times when it was used for “barring doors, as pivots for opening and closing doors and as wedge bolts: a bar or a rod with a slot in which a wedge was inserted so that the bolt could not be moved.” He also implies that the Romans developed the first screw, which was made out of bronze, or even silver. The threads were filed by hand or consisted of a wire wound around a rod and soldered on.

According to bolt expert Bill Eccles’ research, the history of the screw thread goes back much further. Archimedes (287 BC–212 BC) developed the screw principle and used it to construct devices to raise water. However, there are signs that the water screw may have originated in Egypt before the time of Archimedes. It was constructed from wood and was used to irrigate
land and remove bilge water from ships. “But many consider that the screw thread was invented around 400 BC by [Greek philosopher] Archytas of Tarentum, who has often been called the founder of mechanics and considered a contemporary of Plato,” Eccles writes on his website.

The history can be broken down into two parts: the threads themselves that date back to around 400 BC when they were used for items such as a spiral for lifting water, presses for grapes to make wine, and the fasteners themselves, which have been in use for around 400 years.

Moving forward to the 15th century, Johann Gutenberg used screws in the fastenings on his printing presses. The tendency to use screws gained momentum with their use being extended to items such as clocks and armour. According to Graves, Leonardo da Vinci’s notebooks from the late 15th and early 16th centuries include several designs for screw-cutting machines.

What the majority of researchers on this topic do agree on, though, is that it was the Industrial Revolution that sped up the development of the nut and bolt and put them firmly on the map as an important component in the engineering and construction world.

The “History of the Nut and Bolt Industry in America” by W.R. Wilbur in 1905 acknowledges that the first machine for making bolts and screws was made by Besson in France in 1568, who later introduced a screw-cutting gauge or plate to be used on lathes. In 1641, the English firm, Hindley of York, improved this device and it became widely used.

Across the Atlantic in the USA, some of the documented history of the bolt may be found in the Carriage Museum of America. Nuts on vehicles built in the early 1800s were flatter and squarer than later vehicles, which had chamfered corners on the nuts and the flush was trimmed off the bolts. Making bolts at this time was a cumbersome and painstaking process.

Initially, screw threads for fasteners were made by hand but soon, due to a significant increase in demand, it was necessary to speed up the production process. In Britain in 1760, J and W Wyatt introduced a factory process for the mass production of screw threads. However, this milestone led to another challenge: each company manufactured its own threads, nuts and bolts so there was a huge range of different sized screw threads on the market, causing problems for machinery manufacturers.

It wasn’t until 1841 that Joseph Whitworth managed to find a solution. After years of research collecting sample screws from many British workshops, he suggested standardising the size of the screw threads in Britain so that, for example, someone could make a bolt in England and someone in Glasgow could make the nut and they would both fit together. His proposal was that the angle of the thread flanks was standardised at 55 degrees, and the number of threads per inch, should be defined for various diameters.
While this issue was being addressed in Britain, the Americans were trying to do likewise and initially started using the Whitworth thread.

In 1864, William Sellers proposed a 60 degree thread form and various thread pitches for different diameters. This developed into the American Standard Coarse Series and the Fine Series. One advantage the Americans had over the British was that their thread form had flat roots and crests. This made it easier to manufacture than the Whitworth standard, which had rounded roots and crests. It was found, however, that the Whitworth thread performed better in dynamic applications and the rounded root of the Whitworth thread improved fatigue performance.

During World War I, the lack of consistency between screw threads in different countries became a huge obstacle to the war effort; during World War II it became an even bigger problem for the Allied forces. In 1948, Britain, the USA and Canada agreed on the Unified thread as the standard for all countries that used imperial measurements. It uses a similar profile as the DIN metric thread previously developed in Germany in 1919. This was a combination of the best of the Whitworth thread form (the rounded root to improve fatigue performance) and the Sellers thread (60 degree flank angle and flat crests). However, the larger root radius of the Unified thread proved to be advantageous over the DIN metric profile. This led to the ISO metric thread which is used in all industrialised countries today.

Those working in the industry have witnessed much fine-tuning of bolts during recent decades. “When I started in the industry 35 years ago the strength of the bolts was not as fully defined as it is today,” recalls Eccles. “With the introduction of the modern metric property classes and the recent updates to the relevant ISO standards, the description of a bolt’s strength and the test methods used to establish their properties is now far better defined.”

As the raw materials industry has become more sophisticated, the DNA of bolts has changed from steel to other more exotic materials to meet changing industry needs.

Over the last 20 years there have been developments in nickel-based alloys that can work in high temperature environments such as turbochargers and engines in which steel doesn’t perform as well. Recent research focuses on light metal bolts such as aluminum, magnesium and titanium.

Today’s bolt technology has come a long way since the days when bolts and screws were made by hand and customers could only choose between basic steel nuts and bolts. These days, companies like Nord-Lock have invented significant improvements in bolting technology, including wedge-locking systems. Customers can select pre-assembled zinc flake coated or stainless steel washers, wheel nuts designed for flat-faced steel rims, or combi bolts, which are customised for different applications. The acquisition of US company Superbolt Inc. and Swiss company P&S Vorspannsysteme AG (today Nord-Lock AG) has added bolting products used in heavy industry, such as offshore, energy, and mining, to Nord-Lock’s portfolio, taking a huge step in becoming a world leader in bolt securing.

There is also much more emphasis now on analysing joints. “In the past, people used to decide upon a certain size of fastener based on their experience alone. And, fingers crossed, it would work,” Eccles explains. “Nowadays, people focus more on analysis and making sure things work before products are built and sent out into the market.”

 

Video: Comparison of common bolt locking methods

Video: Tightening large bolts with only hand tools

Jak instalovat systém utahování šroubů Boltight?

Na základě více než 30 let zkušeností z praxe vytvořila společnost Boltight výrobkovou řadu nástrojů splňujících náročné požadavky, které na takovéto systémy klade dnešní doba.

Podívejte se, jak snadná je instalace systému!

Další informace o výrobcích Boltight.