BOLTED

Fórum na téma optimalizace
zajišťování šroubových spojů

Hydroenergetika: Na Superbolt je spolehnutí již 30 let

1 listopadu 2017
comment

Text: Chad Henderson

fotografie: John Kelly

When it comes to long-term Superbolt users, American Mike Bruno is hard to beat. More than 30 years ago, he was involved in one of the earliest installations of Superbolt tensioners in a hydropower turbine. Today, he continues to praise the performance of these tensioners. Here, he shares some inspirational insights.

Poprvé publikováno v magazínu  Bolted #2 2017.

Poprvé jste se s předepínacími prvky Superbolt setkal v roce 1984 na přehradní nádrži Diablo Dam. Za jakých okolností?
„Pracoval jsem jako mechanik – údržbář strojních zařízení v energetické společnosti Seattle City Light. Zázemí jsme měli dole ve městě, ale často jsme vyjížděli k externím aplikacím. Tak jsme se také dostali nahoru k přehradní nádrži Diablo Dam, kde jsme poskytovali podporu. V roce 1984 tam prováděli kontrolu statoru a rotoru turbíny. Bylo tedy třeba odstranit rotor, k čemuž bylo mimo jiné zapotřebí rozmontovat tlačné ložisko, které je připevněné k hřídeli turbíny. Je velmi důležité, aby byl tlačný blok přesně v pravém úhlu k hřídeli (tolerance je menší než pouhá jedna tisícina palce). V opačném případě by vznikla nesouosost a turbína by při chodu takzvaně „házela“.

Jak vám v tom pomohly předepínací prvky Superbolt?
„V té době, pokud jste chtěli dosáhnout správného předpětí šroubů, bylo nezbytné ohřát šrouby, aby se prodloužily, provést instalaci a pak počkat přes noc, až vychladnou. Pokud ráno tlačné ložisko nesedělo na hřídeli zcela přesně, muselo se vše provést znovu.

„Technici z vodní elektrárny Diablo Dam již byli v dřívější době v kontaktu se společností Superbolt. Obrátili se tedy na její odborníky a upravili šrouby tak, aby nebylo třeba podstupovat tento zdlouhavý proces. Namísto toho postačilo provést utažení malých šroubů. Pokud nesedělo tlačné ložisko zcela přesně, vše se dalo doladit upravením utažení šroubů na protilehlé straně. Jednalo se o úpravu, která nám výrazně ušetřila práci.“

Dnes pracujete v hydroelektrárně Wells Dam. Co tam děláte?
„Součástí projektu Wells Hydroelectric Project jsem již 17 let. Celý projekt řídím a monitoruji. Na mé práci mne baví to, že nikdy nevím, jaké výzvy budu muset v daný den řešit, ani co bude právě třeba opravit. Staráme se o vzduchové systémy, elektrické systémy, mechanické systémy, hydraulické systémy – prostě o všechny pomocné systémy přidružené k vodním turbínám, které jsou v provozu 24 hodin denně.

K jakým modernizacím došlo v průběhu let na této vodní elektrárně?
„Jednou z důležitých modernizací byla instalace PLC na většinu našich výstražných systémů. Dnes máme na různých systémech více než 2 500 tzv. bodů výstrahy. Můžeme tak pro tyto body výstrahy nastavit více parametrů. Můžeme také vyhodnocovat trendy v průběhu času a porovnávat je s trendy jiných zařízení. Pokud se někde začne projevovat tendence k poruše, můžeme nastavit parametr tak, abychom byli včas varováni a mohli danou věc řešit ještě před tím, než k poruše skutečně dojde.

„Předepínací prvky Superbolt využíváme také při přestavbách našich turbín. Jsou nasazovány na zátěžové šrouby, které drží čepy ložiska turbíny na místě, a také na kryty vnějších hlav turbín, kde není možné dostat se ke šroub s velkým utahovacím klíčem, protože se jedná o místo s výrazným prostorovým omezením. Prvky Superbolt jsou velmi spolehlivé.“

 

FAKTA: MIKE BRUNO
POZICE: Vedoucí projektu Wells Hydroelectric Project energetické společnosti Douglas County Public Utility
VĚK: 60
BYDLÍ: ve městě Chelan, USA (stát Washington)
PROFESNÍ PROFIL: Titul v oboru Průmyslové technologie z technické školy Shoreline College, studoval také na škole Cogswell College. Do roku 1990 pracoval ve společnosti Seattle City Light jako mechanik – údržbář hydroenergetických zařízení a předák pracovního týmu, později jako vedoucí dohledu nad strojním zařízením v projektu Skagit River Hydroelectric Project – do roku 2000. Od té doby pracuje jako vedoucí projektu Wells Hydroelectric Project.
ZÁLIBY: Ženatý, tři dospělé dcery, dvě vnučky. Věnuje se lovu lukem a golfu.

* All fields required. Email won't be shown.