Tržní segmenty

Nástroje Boltight určené k utahování šroubových spojů se používají na celém světě - od vysoce výkonných standardních produktových řad až po jedinečná řešení speciálních systémů vytvořená pro konkrétní trh a požadavky konkrétních aplikací.

Energetika

Boltight_Market-Segment_PowerHydraulické utahovací systémy Boltight se používají pro šroubové spoje skříní turbín, potrubí, čerpadel a ventilů. Pro šroubové spoje nukleárních reaktorů a generátorů dodáváme speciální tlakové nádoby a také utahovací zařízení přírub MST. Speciální utahovací nástroje dodáváme také pro hydroenergetiku.

Další informace z oblasti energetiky naleznete na stránkách Boltight

Větrná energie

Boltight_Market-Segment_WindVýrobky Boltight se používají na šroubových spojích základen věží větrných elektráren a šroubových spojích rámů, ložisek a listů rotoru větrné turbíny. Dodáváme jedno a více stupňová utahovací zařízení, nástroje pro utahování šroubů základen a kompaktní elektrické čerpadlo (1500 bar), které je lehké a snadno se ovládá při polním nasazení.

Další informace z oblasti větrné energetiky naleznete na stránkách Boltight

Těžba ropy a zemního plynu

Boltight_Market-Segment_Oil-GasV těžebních aplikacích na moři i na souši se využívají standardní výrobky Boltight, výrobky série s vratnou pružinou a výrobky série „Xtra load“ pro vysoké zatížení. Uplatňují se zejména na přírubách potrubí, kompaktních přírubách, tepelných výměnících, jeřábech, čerpadlech, ventilech a dalších kritických šroubových aplikacích. Echometr Boltight nabízí rychlou a přesnou metodu sledování prodloužení šroubu s využitím nejmodernější ultrazvukové technologie.

Další informace z oblasti těžby ropy a zemního plynu naleznete na stránkách Boltight

Podmořské aplikace

Boltight_Market-Segment_SubseaSpeciálně navržená podmořská utahovací zařízení a tažné nástroje se využívají na přírubách a konstrukčních svěrných prvcích. Výrobková řada podmořských utahovacích zařízení VORTEX představuje ekologicky šetrný způsob utahování, který snižuje dobu nutného nasazení potápěče a příznivě tak ovlivňuje provozní náklady.

Další informace z oblasti podmořských aplikací naleznete na stránkách Boltight

Průmysl

Boltight_Market-Segment_IndustrialŘešení Boltight jsou hojně využívána v celé řadě rozličných průmyslových odvětví, jako jsou stavby mostů a tunelů, základy staveb, spalovací motory, lisy, čerpadla, ventily, těžká strojní zařízení, námořní aplikace a další.

Další informace z oblasti průmyslu naleznete na stránkách Boltight