Tržní segmenty

Součást zvyšující hodnotu a konkurenceschopnost

Expander System je k dispozici ve všech velikostech vhodných pro všechny typy strojních zařízení. Níže uvádíme přehled standardních aplikací v našich klíčových tržních segmentech. Naše řešení však zvyšuje životnost a zlepšuje konstrukční provedení otočných spojů v jakémkoli průmyslovém odvětví.

Stavební průmysl a stavby mostů
ex_construction-bridge-building Stavební technika a zařízení jsou často používány téměř nepřetržitě. Zvyšuje se tak míra jejich opotřebení a zátěž, které jsou vystaveny. Expander System prodlužuje životnost konců táhel válců a pohyblivých mechanických součástí. Naše řešení zvyšuje bezpečnost a produktivitu otočných spojů u široké škály aplikací.
 • Kloubové nákladní vozy
 • Sklápěcí nákladní vozy
 • Bagry
 • Kolové nakladače
 • Traktorová rýpadla
 • Buldozery
 • Zvedací mosty
 • Sněžné pluhy
 • Jeřáby
Lesnictví a zemědělství
ex_forestry-agriculture Expander System pomáhá udržet produktivitu práce na polích a v lesích. Strojní zařízení jsou často nasazována daleko od servisních dílen. Expander System prodlužuje jejich životnost a umožňuje provedení údržby na místě nasazení. Není třeba provádět sváření ani převrtání.
 • Hlavy kácecích strojů
 • Nakladače
 • Kácecí stroje
 • Přibližovací traktory a zařízení
 • Rubače – hromádkovače
 • Postřikovače
 • Kloubové traktory
 • Speciální zařízení
 • Nakládací zařízení
Důlní těžba a kamenolomy
ex_mining-quarrying Vysoce výkonná zařízení používaná při důlní těžbě a v kamenolomech jsou často vystavena extrémní míře vibrací. Expander System umožňuje výrazně snížit požadavky na údržbu otočných spojů. V kombinaci s klínovými podložkami Nord-Lock se navíc Expander System stává řešením nejodolnějším proti vibracím dostupným na trhu.
 • Bagry
 • Vrtná zařízení
 • Vrtací zařízení na tvrdé horniny
 • Nakládací a přepravní zařízení
 • Mechanické škrabky
 • Vrtná zařízení
 • Speciální strojní zařízení
Těžba ropy a zemního plynu
ex_oil-gas Expander System zvyšuje bezpečnost a přesnost aplikací s otočnými spoji. Mezi nejtypičtější aplikace v odvětví těžby ropy a zemního plynu patří zařízení pro manipulaci a nastavení vrtných souprav. Expander System zvyšuje přesnost ovládání a snižuje náklady, neboť nároky na údržbu budou minimální. Expander System je certifikován společností DNV.
 • Systémy pro manipulaci s potrubím
 • Jeřáby
 • Zařízení kompenzující pohyb
 • Přepravní zařízení
 • Hydraulické spojky potrubních segmentů
 • Vrchní pohony
 • Potrubní stojany
 • Vidlicová táhla
 • Zásuvné kolejnicové systémy
 • Plovoucí bagry
 • Dokormidlovací zařízení
 • Palubní poklopy
 • Palubní průlezy
 • Průzory
Výrobní a zpracovatelský průmysl
ex_manufacturing Expander System zvyšuje možnost požadavků na nepřetržitý pohyb a spolehlivost – zásadní aspekty kteréhokoli výrobního nebo zpracovatelského zařízení. Nepřeberná škála variant a provedení nabízených v rámci portfolia systému Expander umožňuje poskytnout vhodné řešení pro jakékoli speciální nebo upravené strojní zařízení. V řadě výrobních odvětví, jako je například papírenství, jsou využívána starší zařízení zkonstruovaná pro určitou výrobní kapacitu, která však nyní pracují při zvýšených rychlostech. Opotřebení jejich otočných spojů je tak výrazně zvýšeno. Tomuto problému je však možné úspěšně čelit pomocí Expander System.
 • Papírny – řezačka, kalový filtr, centrální válec, šroubový zdvihák
 • Teplárny – rošt, podavač, drapák
 • Pily – paketovací lisy, podávání, ořezávací stroj
 • Ocelárny – chladicí lože
Stavby lodí a námořní průmysl
ex_shipbuilding Jakákoli loď, ať již osobní či nákladní, spoléhá na to, že se její lodní poklop či vrata otevřou stiskem jediného tlačítka, a to i stovky kilometrů daleko od domovského přístavu. Otočné spoje se v tomto odvětví využívají téměř všude – od zařízení pro stohování kontejnerů na obřích plavidlech až po manipulační techniku pro malé náklady. Expander System udržuje otočné spoje, které jsou často umístěné ve stísněných prostorech, v chodu a v pořádku. Údržba je usnadněna, a to i daleko na moři.
 • Jeřáby
 • Nakladače
 • Vysokozdvižné vozíky
 • Dokormidlovací zařízení a průzory
 • Pochozí můstky
 • Nárazové rampy
 • Bariéry
 • Plovoucí bagry
 • Vrata nákladového lodního prostoru