Náš široký sortiment výrobků vám poskytne trvalé řešení opotřebení otočných čepů!

Opotřebení otočných spojů je běžným problémem všech strojních zařízení. Opravy jsou nákladné, časově náročné a vyžadují dlouhé odstávky zařízení. Navíc je během životního cyklu strojního zařízení třeba provést takovýchto oprav několik.

Jsme společností s předním světovým postavením v oblasti technologií otočných spojů – neúnavně pracujeme na naplnění našeho cíle, kterým je poskytování co nejširšího sortimentu výrobků té nejlepší konstrukce a kvality nákladově nejefektivnějším způsobem. Opravy lze pomocí systému Expander provádět přímo v opotřebených nosných podpěrách bez nutnosti svařování nebo převrtávání. Navíc se jedná o řešení trvalé.

Systém Expander byl podroben provozním zkouškám – více než 50 000 hodin bezporuchového provozu. Každý systém je přezkoušen a schválen pro konkrétní účel použití. Systém Expander je k dispozici ve velikostech a verzích vhodných pro všechny typy pozic otočných spojů. Doposud jsme vyvinuli přes 60 000 různých řešení systému Expander pro více než 10 000 typů zařízení. Díky našim odborným znalostem a zkušenostem můžeme zákazníkům nabízet řešení na míru i v případě, že rozměry opotřebení jsou za hranicí velikosti běžného otočného čepu.

Sortiment výrobků:

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy