Video o rozpěrných šroubech

Tento krátký film zachycuje výzvy, kterým čelí montéři při práci s přírubovými spoji zásadní důležitosti, a představuje řešení těchto výzev: rozpěrné šrouby Superbolt, které nabízejí úsporu času a finančních prostředků a zvýšení bezpečnosti práce.