Lesnictví a zemědělství

Udržování produktivity na polích a v lesích

Lesnictví a zemědělství patří mezi nejstarší průmyslová odvětví. Dlouho před tím, než se začalo vyrábět, stavět nebo projektovat, káceli lidé stromy a sklízeli úrodu. Přestože tato odvětví byla od té doby předstižena celou řadou jiných průmyslů, stále tvoří zásadní součást ekonomiky a společnosti.

Základní principy zůstávají nezměněny – kácení stromů, obdělávání polí a sklízení úrody. Co se změnilo, je technologie, která se neustále zdokonaluje, zlepšuje a stává výkonnější. Představa dřevorubce nebo sedláka pracujících tvrdě a vlastníma rukama je již dávno historií. Dnešní farmy a pily fungují spíš jako továrny.

Jako u všech ostatních strojů, i zde platí, že materiály a šroubové spoje jsou zásadní pro produktivitu. Ať již je to na motorech traktorů, průmyslových štěpkovačích dřeva nebo zavlažovacích systémech, výrobky Skupiny Nord-Lock pomáhají bezpočtu zákazníků na světě zajišťovat, aby jejich podnikání bylo i nadále produktivní.

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy