Výroba a zpracování

Maximalizace výroby a minimalizace prostojů

Jídlem, které jíme, počínaje, přes oblečení, které nosíme, až po dopravní prostředky, které užíváme, a budovy, v nichž žijeme a pracujeme – téměř vše, co každý den vidíte a čeho se dotknete, prošlo nějakým způsobem výrobním nebo zpracovatelským závodem. V továrnách a skladištích všude na světě se vyrábí, balí a uskladňuje nepřeberné množství materiálů a zboží čím dál sofistikovanějším strojním zařízením. Automatizace je klíčem pro rychlé a spolehlivé procesy, které jsou základem pro úspory nákladů a rentabilitu. Procesy jsou proto naplánovány zcela precizně do nejmenších detailů tak, aby se nic nemohlo pokazit.

Jedna věc, která je společná všem výrobním a zpracovatelským zařízením, je potřeba být v neustálém pohybu. Jediná chyba nebo porucha může způsobit odstávku celé linky – a každá minuta prostoje je drahá. Pro šroubové spoje to platí obzvlášť, neboť opotřebení a povolování může přijít velmi draho. Bez ohledu na konkrétní podmínky a nároky – veškeré spoje musejí zůstat zajištěny, avšak zároveň musí umožňovat účinné provádění pravidelné údržby.

V dnešní době se výrobky Skupiny Nord-Lock používají v bezpočtu výrobních a zpracovatelských zařízení na celém světě. Mnoho zákazníků si cení jejich vysoké zajišťovací kapacity spolu se schopností odolávat extrémním podmínkám, výsledkem čehož je omezení údržby a snížení počtu oprav a nižší náklady na životní cyklus.

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy