Energetika

Různé zdroje vyžadují různé metody, avšak spolehlivost je vždy klíčová

Elektrická energie se pro nás stala tak nezbytnou, že se její význam vyrovná významu základních zdrojů, jako jsou vzduch nebo voda. Dnes se generuje z rostoucího počtu zdrojů. Z nerostných surovin, jako jsou uhlí, zemní plyn nebo ropa, až po nedávné metody využívající přírodní zdroje, jako jsou slunce, vzduch a moře.

To, co mají všechny tyto různorodé metody společného, je jejich potřeba špičkových strojních zařízení, která dokáží odolávat obrovským tlakům v extrémních podmínkách. Nezáleží na rozměrech nebo odvětví energetiky, každý generátor nebo turbína jsou plné šroubových spojů. Řešení, která je možné aplikovat rychle a snadno, nabízejí obrovskou výhodu, co se týká úspor času a zdrojů. Tenčící se zásoby přírodních zdrojů a požadavky čisté, obnovitelné energie znamenají, že musíme zajišťovat zdroje energie z čím dál nedostupnějších a odlehlejších oblastí.

Ať již je to daleko na moři nebo hluboko pod zemí, výhoda zajištěných šroubových spojů spočívající ve skutečnosti, že nepotřebují časté dotahování, je zjevná. Obrovské úspory často představuje již pouhý fakt, že techničtí zaměstnanci nemusí dorazit k místu spojů za účelem provedení kontroly/dotažení. Ať již je to daleko na moři nebo hluboko pod zemí, výhoda zajištěných šroubových spojů spočívající ve skutečnosti, že nepotřebují časté dotahování, je zjevná. Z toho důvodu nacházíme výrobky Skupiny Nord-Lock v bezpočtu aplikací včetně turbín, solárních panelů, parních generátorů, hydroelektrických ventilů, ozařovaných oblastí a mnoha dalších.

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy
  • Customer_1

    Stroj času pro větrné turbíny

    Sektor větrné energetiky, jehož celosvětového růstu jsme každoročně svědky, se snaží omezit množství materiálu používaného při výrobě velkých součástí větrných (…)

  • Taking-wind-energy-to-new-depths

    Větrná energie v dosud nevídaných hloubkách

    Svět hledá způsoby získávání energie z udržitelných zdrojů. Jedním z projevů tohoto úsilí jsou větrné elektrárny instalované v pobřežních vodách (…)