Stavby lodí a námořní průmysl

Malé součásti, které pohánějí mezinárodní průmysl

Každý den přepravují nákladní lodě po světových oceánech a mořích zboží v hodnotě miliard dolarů. Jelikož lodě přepravují rozměrné a těžké zboží mezi kontinenty, můžeme říci, že loďařský průmysl je páteří mezinárodního obchodu. Ale navzdory svým obrovským rozměrům a výkonu, nebyly by nákladní lodě ničím, nebýt milionů menších součástí, které je udržují v provozu. Už jen pouhý počet šroubových spojů na jediné lodi znamená, že je vysoce výhodné mít spojovací prostředky, které se dají rychle a snadno aplikovat. Důležitým hlediskem jsou hmotnost a rozměry – faktory, které umožňují maximalizovat prostor a minimalizovat spotřebu paliva.

Díky tomu, že mnoho výrobků Skupiny Nord-Lock je malých rozměrů a vysoké účinnosti, staly se tyto výrobky běžnými v celém tomto průmyslovém odvětví. Nejsou však jen rychle a snadno aplikovatelné, jsou také odolné vůči korozi, což je důležitým hlediskem u aplikací, kde jsou zařízení vystavena působení mořské vody. Protože provádění údržby uprostřed Tichého oceánu musí být co nejsnadnější, je skutečnost, že výrobky Nord-Lock lze udržovat použitím pouhých ručních nástrojů, velmi ceněnou výhodou. Z výše uvedených důvodů v kombinaci s prvotřídními zajišťovacími vlastnostmi se řešení poskytovaná Skupinou Nord-Lock stala běžnými v celém tomto odvětví – od velkých nákladních lodí a tankerů až po zajištění kritických spojů na jachtách a trajektech.

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy
  • Washers reduce costs in propeller assembly

    It’s late in the evening and heavily loaded lorries escorted by police cars, blue lights flashing, move through the sleepy (…)

  • ship propeller using Superbolt tensioners

    Adjustable bolted propeller

    Challenge: Large ships are increasingly being equipped with higher propulsive power. This trend is generating a need for larger propellers. (…)