Originální podložky Nord-Lock

Podložky Nord-Lock zajišťují šroubový spoj tahem, nikoli třením. Jedná se o vysoce kvalitní výrobek s dokumentovaným úspěchem v mnoha průmyslových odvětvích na celém světě.

Podložky Nord-Lock byly podrobeny přísným testům a byly schváleny nezávislými organizacemi a certifikačními orgány. Podložky Nord-Lock se užívají v celé řadě průmyslových odvětví, jako jsou: energetika, doprava, mimopevninská těžba, důlní těžba a kamenolomy, stavebnictví a stavby mostů, výroba a zpracování, stavby lodí, lesnictví a zemědělství, těžké dopravní prostředky a vojenství. Naše podložky jsou schváleny několika oborovými normami a specifikovány řadou mezinárodních společností. V průběhu provozního cyklu vašeho zařízení poskytují podložky Nord-Lock zvýšenou provozní spolehlivost a snižují náklady na údržbu a zároveň výrazně snižují riziko odstávek výroby, nehod a reklamací v záruční době.

V roce 2011 začala společnost Nord-Lock opatřovat různé velikosti svých podložek laserovým značením. Od ledna 2016 je pak každý pár podložek Nord-Lock opatřen laserovým značením uvádějícím značku Nord-Lock, kontrolní číslo a typový kód, za účelem zvýšení jejich sledovatelnosti a usnadnění ověření pravosti. Přečtěte si prosím Kopie Vás mohou přijít draho

Přejete-li si provést zkoušky a hodnocení podložek Nord-Lock v reálném prostředí vašich aplikací, kontaktujte prosím svého místního zástupce Nord-Lock prostřednictvím sekce Kontaktujte nás.

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy