Poradenské služby

Poprodejní služby

Ať již jste provozovatel zařízení, kontrolor nebo technik, můžeme vám poskytnout podporu formou školení o našich výrobcích provedeném na místě nebo na dálku. Můžeme vám také poskytnout podporu při instalaci, servisu a při provádění dodatečných instalací (retrofitů). Některé příklady dostupných služeb jsou uvedeny níže. Můžeme také nabídnout školení a podporu na míru vašim konkrétním potřebám.

Podpora instalace výrobků Superbolt

I vy můžete mít prospěch z našich odborných znalostí instalace vícešroubových předepínacích prvků Superbolt. Naši vyškolení zaměstnanci poskytují následující služby:

  • Podporu Vašich zaměstnanců v průběhu instalace
  • Školení Vašich zaměstnanců na téma instalace
  • Kompletní instalace šroubových spojů (Pozn.: Instalace provedené ze strany Nord-Lock je třeba upravit smluvně).

 

Systém elektronického vzdělávání Nord-Lock

Máme k dispozici systém elektronického vzdělávání, který v současné době obsahuje kurzy na téma podložky Nord-Lock. Díky školení o našich výrobcích budete moci zaručit maximální zabezpečení vašich šroubových spojů a tím zabránit případným poruchám strojního zařízení, odstávkám výroby, zraněním zaměstnanců a dalším nežádoucím jevům. Budete-li dobře znát naše výrobky a principy, na kterých jsou založeny, spolu se správnými technikami montáže, můžete zaručit dokonalé zabezpečení svých aplikací.

Přejděte na Systém elektronického vzdělávání Nord-Lock Upozorňujeme, že využití systému elektronického vzdělávání vyžaduje, abychom vás schválili jako uživatele. O toto schválení můžete požádat přímo na našich internetových stránkách  nebo můžete kontaktovat svou místní kancelář Nord-Lock.

Kontaktujte nás a informujte se, jak vám můžeme pomoci dosáhnout dlouhodobě úspěšného provozu zařízení.