Rozpěrné šrouby

Šrouby s rozpěrným pouzdrem pro pevné spojky

Řešení problémů se šrouby pevných spojek!

Přísným zkouškám podrobená a osvědčená technologie. Rozpěrné šrouby Superbolt dokonale vyplní otvor díky radiálnímu roztažení rozpěrného pouzdra s kónickým vývrtem. Výrobek je zkonstruován tak, aby přesná radiální síla v kombinaci se známou osovou svěrnou silou poskytovaly úplnou ochranu proti posuvům spojovaných částí pevných spojek a bylo tak zabráněno případným poškozením šroubu / otvoru při demontáži šroubu.

Výrobková řada hydraulických (HyFit) a mechanických (EzFit) rozpěrných šroubů Superbolt nabízí širokou flexibilitu možných použití – pro pevné spojky s průchozími otvory, pevné spojky se slepými otvory – dokonce i pro aplikace vyžadující přesné umístění komponentů bez osového zatížení. Rozpěrné šrouby je možné montovat jako retrofit a spolehlivě a nákladově efektivně jimi nahrazovat tradiční šrouby s tvarovým stykem.

  • Poškozený otvor pevné spojky 660MW parní turbíny, průměr 90 mm.

Výzva spojená s lícovanými šrouby pevných spojek

Provádění montáže a demontáže tradičních lícovaných šroubů pevných spojek může být obtížné, problematické, časově náročné a velmi nákladné vzhledem k dlouhým odstávkám zařízení. Proces destrukčního odstranění šroubu může trvat například i 3 plné dny a zanechat po sobě rozsáhlá poškození otvoru pro šroub pevné spojky, čímž rostou náklady na opravu (viz obrázek vlevo nahoře).

Rozpěrné šrouby Superbolt zohledňují rozmanité potřeby v oblasti účinného projektování a údržby pevných spojek a jsou zkonstruovány tak, aby zaručily snadnou montáž a demontáž, zamezovaly posuvům spojovaných částí pevných spojek a bránily tak neplánovaným odstávkám.

Tím, jak se šroub s kónickým tělem posouvá do pouzdra s kónickým vývrtem, dochází k rozpínání tohoto pouzdra, a to až do okamžiku, kdy pouzdro zcela vyplní otvor pro šroub v pevné spojce a vznikne tak vskutku lícovaný spoj. Superbolt nabízí jak hydraulické, tak mechanické rozpěrné šrouby pro pevné spojky a vychází tak vstříc různorodým potřebám zákazníků a jejich specifických aplikací.

Kontaktujte nás a vyžádejte si další informace

Pro všechna provedení pevných spojek

Rozpěrné šrouby Superbolt svou konstrukcí zaručují snadnost montáže a demontáže. Vzhledem k tomu, že montáž i demontáž těchto šroubů probíhá v podmínkách dostatečné vůle mezi otvorem a šroubem, nehrozí poškození šroubu ani otvoru spojky.

Výhody:

  • Opravdu lícovaný šroub s radiální expanzí
  • Bezpečná, spolehlivá a snadná demontáž / montáž
  • Nedochází k posuvům spojovaných částí pevných spojek
  • Nedochází k poškození otvoru, není třeba provádět opravné obrábění
  • Snadno použitelná sada k provedení retrofitu
  • Kompaktní, ergonomické nástrojové vybavení
  • Přesné plánování údržby

Jedinečné vlastnosti a výhody jak hydraulických, tak mechanických rozpěrných šroubů je možné nakombinovat tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům konkrétní aplikace.

 

Pozvedněte svou pevnou spojku na novou úroveň

Hydraulický rozpěrný šroub HyFit je určen k přenosu vysokých točivých momentů na kritických hřídelích a pevných spojkách s rotující zátěží a zvyšuje bezpečnost během procesu. Jedná se o technologicky vyspělý produkt s velmi dobrými konstrukčními vlastnostmi pro všechny typy spojek vyžadujících skutečně lícované spojení. HyFit se běžně používá v parních a plynových turbínách, v námořním průmyslu pro spojky pohonů a ve všech zařízeních se značnou rotací.

Další informace o výrobku HyFit naleznete zde

Řešení pro pevné spojky velkých přírub

Mechanické rozpěrné šrouby EzFit vyplní otvor vskutku dokonale a zajistí snadný postup spojování / rozpojování pevné spojky. Jedná se o dlouho používaný a osvědčený výrobek s širokými konstrukčními možnostmi určený pro všechny typy pevných spojek vyžadující skutečně lícované šrouby. Běžně se využívá na vodních turbínách, pevných spojkách lodních pohonů, velkých motorech a ozubených věncích, které vyžadují přesnost umístění komponentů.

Další informace o výrobku EzFit naleznete zde

Výrobky