Vícešroubové předepínací prvky

Snadné provádění šroubových spojů

Skupina Nord-Lock vyrábí patentované vícešroubové předepínací prvky konstruované tak, aby bylo možné vyloučit nebezpečné a časově náročné metody provádění šroubových spojů. Vícešroubové předepínací prvky nahrazují běžné matice a šrouby nebo se montují dodatečně jako retrofit. Pro jejich instalaci dostačují pouze prosté ručních/pneumatické nástroje.

Tisíce společností využívají výhody, které jim poskytují naše řešení. Přechod na naše řešení z jiných metod provádění šroubových spojů (jako jsou například hydraulické momentové klíče nebo nahřívání svorníků) vám může ušetřit peníze a zvýší bezpečnost práce vašich zaměstnanců. Naše vícešroubové předepínací prvky navíc poskytují lepší šroubové spojení, než jaké nabízejí standardní šestihranné matice. Objevte všechny níže uvedené výhody!

 • 1) Kalená podložka chrání vaše zařízení a poskytuje tvrzený, plochý povrch, o který se mohou opřít odtahovací šrouby jackbolts a proti kterému vyvíjejí tlak.

  2) Tělo matice se snadno ručně našroubuje na šroub nebo svorník a dosedne na podložku (typická těla matic Superbolt® jsou kulatá).

  3) Odtahovací šrouby jackbolts procházejí tělem matice a dotahují spoj čistým tahem, k čemuž stačí použití prostých ručních nástrojů.

Co je vícešroubový předepínací prvek?

„Superbolt“ nebo „vícešroubový předepínací prvek“ je přímou náhradou šestihranné matice, uzavřené matice, šroubu apod. Našroubují se na váš stávající šroub nebo svorník a poskytnou lepší způsob sešroubování spoje. Skládají se ze tří součástí zobrazených vlevo.

Pokud dotahujete matici o průměru větším než M24 (1 palec), může pro vás být Superbolt užitečným, protože utahovací moment potřebný k dotažení standardních matic a šroubů exponenciálně roste s tím, jak roste jejich rozměr. Naše výrobky tento problém řeší. Navíc k instalaci nebo demontáži jakéhokoli vícešroubového předepínacího prvku dostačují běžné ruční/pneumatické nástroje. Vylučují potřebu užití časově náročných a nebezpečných metod provádění šroubových spojů, jako jsou užití klíče a palice, hydraulických klíčů nebo nahřívání svorníků.

Vícešroubové předepínací prvky dodáváme v celé řadě velikostí a provedení. Velký počet výrobků máme k dispozici skladem. Tyto výrobky jsou připraveny k okamžité expedici. Jsme také schopni rychle provést výrobu na zakázku. Pokud máte potíže se šroubovými spoji, jako například netěsnosti, zadírání/spékání závitu, nebezpečné pracovní podmínky nebo používání nákladných metod, a je pro vás obtížné provést správné sešroubování spoje, jsou technologie Nord-Lock tím správným řešením.

 • 1) Utahováním odtahovacích šroubů jackbolts se vyvine velká osová síla. Tato síla je vyvíjena proti tvrzené podložce. Odtahovací šrouby jackbolts mají malý třecí průměr a mohou proto vyvinout velkou osovou sílu při relativně malém utahovacím momentu.

  2) Síly jsou přenášeny skrz tělo matice, která se ručně umístí na hlavní závit.

  3) Kalená podložka přenáší tuto sílu a zároveň chrání plochu příruby před vysokým zatížením.

  4) Osová síla mnoha odtahovacích šroubů jackbolts a protireakce hlavy hlavního šroubu vyvíjejí velkou svěrnou sílu na přírubu.

  5) Tlaková síla odtahovacích šroubů jackbolts vyvozuje reakční sílu stejné velikosti v hlavním šroubu.

Jak pracují vícešroubové předepínací prvky

Vícešroubové předepínací prvky Superbolt rozkládají potřebné vysoké předpětí, které souvisí s užitím šroubů velkých rozměrů, na menší, zvladatelné utahovací momenty, jimiž se utáhnou odtahovacích šrouby jackbolts procházející skrz tělo matice. Předepínací matice Superbolt je v porovnání se standardními šestihrannými maticemi snadné namontovat i na šrouby velkých rozměrů.

 

Výhoda je evidentní. Avšak jak přesně to naše vícešroubové předepínací prvky dělají?  Jak vidíte v níže uvedené animaci, kalená podložka se nainstaluje první. Pak se matice rukou namontuje na stávající svorník nebo šroub proti kalené podložce. Odtahovací šrouby jackbolts se pak dotahují a vyvíjejí osovou sílu na kalenou podložku. Přesné hodnoty předpětí svorníku dosáhnete dotahováním odtahovacích šroubů jackbolts.

Dodáváme technologie šroubových spojů v mnoha provedeních na míru, splňujeme požadavky opravdu každého typu aplikace.  Vícešroubové předepínací spoje dodáváme v provedení matice nebo šroub, dodáváme také svorníky, rozpěrné šrouby, pojistné matice Flexnut, opěrné kroužky a další. Další informace naleznete na našich internetových stránkách v sekci Výrobky.

Výhody předepínacích prvků Superbolt

Vícešroubové předepínací prvky nabízejí mnoho výhod v porovnání s jinými běžnými metodami šroubových spojů. Jejich užití je rychlé, bezpečné a snadné!

 • Poskytují obrovskou svěrnou sílu.
 • Nízké nároky na utahovací moment – stačí ruční nástroje.
 • Bezpečná metoda pro zaměstnance provádějící instalaci.
 • Kratší doba instalace v porovnání s běžnými metodami.
 • Předepínání svorníků/šroubů pouze tahem.
  – Nedochází k zadírání/spékání závitu.
  – Není třeba používat závity s malou tolerancí, u nichž hrozí zadření.
  – Svorníky se ve svých pouzdrech nezadřou.
 • Pružnost předepínacího prvku dodává svorníku/šroubu elasticitu, čímž vzniká kvalitnější šroubový spoj.
 • Vejde se do prostorově omezených oblastí.
 • Poskytuje na každém svorníku rovnoměrné předpětí.
 • Přesnost v rozmezí 10% specifikované hodnoty předpětí.
 • Snadná demontáž.

Osvědčeno v praxi

Případové studie:

Předepínací prvky Superbolt se užívají ve všech průmyslových odvětvích po celém světě. Pokud se chcete dozvědět o tom, jak tato technologie pomáhá jiným společnostem řešit výzvy v oblasti šroubových spojů, klikněte na níže uvedené odkazy:

 

Certifikáty:

Během existence naší společnosti byly typy výrobků z naší řady vícešroubových předepínacích prvků podrobeny zkouškám a schváleny několika certifikačními institucemi a orgány. Také jsme získaly několik schválení typu konstrukce a homologací typu pro výrobu. Níže uvádíme několik příkladů:

 • DNV (Det Norske Veritas)
 • 
GL (Germanischer Lloyd)
 • TÜV
 • 
Siemens

Veškeré naše výrobky můžeme na požádání dodat i s dalšími certifikáty. Dodatečné certifikáty je třeba si vyžádat před provedením objednávky zboží, abychom mohli zaručit splnění požadavku. Požadujete-li podrobnější informace ohledně našich certifikátů / schválení pro konkrétní výrobky nebo výrobní místa, kontaktujte prosím svou místní kancelář Nord-Lock.

 

Výrobky

 • Předepínací matice

  Dosáhněte vysokého a přesného předpětí pouhými ručními nástroji! Nahrazují stávající matice.

 • Předepínací šrouby

  Dosáhněte vysokého a přesného předpětí pouhými ručními nástroji! Nahrazují stávající šrouby nebo svorníky. Vyžaduje méně prostoru než provedení matice a šroub.

 • Matice Flexnut

  Pro aplikace na průchozí otvory. Zajišťují rovnoměrné rozložení zatížení a zvýšení únavové životnosti šroubu/svorníku.

 • Rozpěrné šrouby

  Nahrazují tradiční spojovací prvky s tvarovým stykem. Využívají technologii vícešroubových předepínacích prvků.

 • Předprojektovaná řešení a speciální výrobky

  Jedinečné provedení vícešroubových předepínacích prvků pro konkrétní náročné aplikace.