Matice Flexnut

Matice Flexnut se užívají v kombinaci s předepínacími prvky Superbolt a jsou konstruovány tak, aby se ve spodní části mírně pružně roztáhly a v horní části naopak smrštily. Tím dochází k rozložení zatížení šroubu na velký počet závitů, šroubovému spoji se dodá elasticita a zabrání se koncentraci napětí v prvních několika závitech.

Pro aplikace na průchozí otvory jsme vyvinuli matice Superbolt Flexnut, reakční matice schopné elastického protažení. Umístění matice Flexnut poskytuje stejné výhody jako umístění vícešroubového předepínacího prvku na reakční stranu spoje. Pod zátěží dojde k elastické změně jejich tvaru na spodní a vrchní straně. Tím dochází k uvolnění koncentrace tlaku a prodloužení únavové životnosti šroubu. Vzhledem k tomu, že matice Flexnut jsou reakční matice, určené k užití na straně protilehlé vůči našim předepínacím prvkům, nikdy nejsou přímo utahovány pro účely dosažení předpětí.

Výhody při užití matic Superbolt Flexnut:

  • Pod zátěží zaručují rovnoměrné rozložení zatížení na závit šroubu/svorníku.
  • Dodávají spoji elasticitu.
  • Zvyšují únavovou životnost šroubu / svorníku.

 

Nejnovější zákaznické případy

Čtěte další zákaznické případy