Jak fungují předepínací prvky Superbolt?

„Superbolt“ nebo „vícešroubový předepínací prvek“ je přímou náhradou šestihranné matice, uzavřené matice, šroubu apod. Našroubují se na váš stávající šroub nebo svorník a poskytnou lepší způsob sešroubování spoje.

superbolt tensioner installation diagramPředepínací prvky Superbolt skupiny Nord-lock se skládají ze tří součástí:

  • Kalená podložka (3) chrání vaše zařízení a poskytuje tvrzený, plochý povrch, o který se mohou opřít odtahovací šrouby jackbolts a proti kterému vyvíjejí tlak.
  • Tělo matice (2) se snadno ručně našroubuje na šroub nebo svorník a dosedne na podložku (typická těla matic Superbolt jsou kulatá).
  • Odtahovací šrouby jackbolts (1) procházejí tělem matice a dotahují spoj čistým tahem, k čemuž stačí použití prostých ručních nástrojů.

Působení předepínacích prvků Superbolt na šroubovém spoji:

  • Utahováním odtahovacích šroubů jackbolts (1) se vyvine velká osová síla. Tato síla je vyvíjena proti tvrzené podložce. Odtahovací šrouby jackbolts mají malý třecí průměr a mohou proto vyvinout velkou osovou sílu při relativně malém utahovacím momentu.
  • Síly jsou přenášeny skrz tělo matice (2), která se ručně umístí na hlavní závit.
  • Kalená podložka (3) přenáší tuto sílu a zároveň chrání plochu příruby před vysokým zatížením.
  • Osová síla mnoha odtahovacích šroubů jackbolts a protireakce hlavy hlavního šroubu vyvíjejí velkou svěrnou sílu na přírubu (4).
  • Tlaková síla odtahovacích šroubů jackbolts vyvozuje reakční sílu stejné velikosti v hlavním šroubu (5).

 

Animation: