Markedssegmenter

Komponenten der øger værdien og konkurrencedygtigheden

Expander systemet fås i alle størrelser til alle typer maskineri og udstyr. Nedenfor er en oversigt over, hvordan vores løsninger sædvanligvis bruges fordelt på brancher og markedssegmenter. Expander løsningerne vil dog kunne forbedre levetiden og konstruktionen af drejetapper inden for alle brancher.

Anlægsarbejde og brobygning
ex_construction-bridge-building Anlægsudstyr og -maskiner bruges ofte døgnet rundt, hvilket øger sliddet og belaster udstyret. Expander systemet forlænger levetiden for enderne af cylinderstænger og bevægelige mekaniske dele. Løsningen øger sikkerheden og produktiviteten for drejeled i en lang række anlægsudstyr.
 • Vognsæt
 • Tipvogne
 • Gravemaskiner
 • Gummihjulslæssere
 • Rendegravere
 • Bulldozere
 • Vindebroer
 • Sneplove
 • Kraner
Skov og landbrug
ex_forestry-agriculture Expander systemet hjælper med at sikre effektiviteten både på marker og i skove Maskinudstyr befinder sig ofte langt fra værksteder, og med Expander tapper forlænges driftstiden, og vedligeholdelsen kan foretage på stedet. Ingen brug for svejsning og linjeboring
 • Skæreborde
 • Læssemaskiner
 • Høstmaskiner
 • Udkørselsmaskiner
 • Skovningsmaskiner
 • Sprøjtemaskiner
 • Knækstyrede traktorer
 • Specialudstyr
 • Læssemaskiner
Minedrift og stenbrud
ex_mining-quarrying Store og tunge maskiner til minedrift og stenbrud er udsat for kraftige vibrationer. Expander systemet sikrer væsentligt nedsatte krav til vedligeholdelse af steder med drejetapper. Udstyret med Nord-Locks kilelåsningsskiver bliver Expander systemet den tappeløsning, der bedst kan tåle vibrationer.
 • Gravemaskiner
 • Boreudstyr
 • Stenbor
 • Læsse- og transportudstyr
 • Mekaniske scalere
 • Boreudstyr
 • Specialmaskiner
Olie og gas
ex_oil-gas Expander systemet giver mulighed for øget sikkerhed og præcision, hvad angår drejetapper mv. Fælles for olie og gas er udfordringerne med håndtering og opsætning af boreudstyret. Expander systemet øger kontrolmulighederne og nedsætter omkostninger, eftersom vedligeholdelseskravet ligger på et meget lille sted. Expander systemet er DNV certificeret.
 • Rørhåndteringssystemer
 • Kraner
 • Udstyr til bevægelseskompensering
 • Drivudstyr
 • Roughnecks
 • Topdrev
 • Rørstativer
 • Gaffelhoveder
 • Sammenklappelige drejekrybber
 • Opmudringsfartøjer
 • Trykmotorer
 • Luger
 • Lugeåbninger
 • Svejsehjelme
Fremstilling og bearbejdning
ex_manufacturing Expander systemet forbedrer mulighederne for løbende bevægelse og driftsikkerhed – afgørende for alle produktions- og bearbejdningsprocesser. Med det utroligt store udvalg af forskellige løsninger, som Expander systemet omfatter, kan der findes en løsning til alle specialudviklede eller brugertilpassede maskiner. Inden for mange brancher (f.eks. papirfabrikker) fortsættes ofte brugen af maskiner, der er udviklet til en bestemt produktionsmængde, bare ved øget hastigheden. Dette giver væsentligt større slid på fremspringene, som dog kan bortelimineres med Expander systemet.
 • Papirfabrikker – skæremaskine, slamfilter, midtervalse, koblingsskruer
 • Varmeanlæg – omløbsplan, kedelindfødning, tang
 • Savmøller – presser, indtag, trimmer
 • Stålvalseværker – køleanlæg
ex_shipbuilding Alle skibskonstruktioner (handels- eller fragtskibe) stoler på, at lugen vil åbne, når der trykkes på en knap – hundredvis af kilometer fra hjemhavnen. Drejetapper bruges til alt muligt fra effektiv opstabling af container på gigantiske skibe til håndtering af lasten til selv de mindste forsendelser. Expander systemet sikrer driftsikre drejetapper, hvor pladsen er trang, og behovet er der. Nemmere vedligeholdelse, også langt far kysten.
 • Kraner
 • Læssemaskiner
 • Gaffeltrucks
 • Bovpropel
 • Gangbroer
 • Ramper
 • Værn
 • Opmudringsfartøjer
 • Lastluger