Kilelåsnings løsninger

Lad geometrien arbejde for dig

Nord-Lock kilelåsnings produkter anerkendt jorden rundt for deres evne til at sikre boltsamlinger udsat for voldsom vibration og dynamiske belastninger. Systemet kan ikke løsne af sig selv da det skaber en kile under møtrikken eller hovedet på bolten. En ideel løsning for boltsamlinger hvor man ikke kan acceptere fejl.

Sammen med Nord-Lock skiverne inkluderer programmet også hjulmøtrikker, Combi bolts og kunde specifikke løsninger.

 • Eftersom vinklen ’α’ er større end gevindstigningen ‘β’, så opstår der en kilelåsningseffekt mellem kammene, som forhindrer boltsamlingerne i at ryste løs.

Spænding gør bolten selvlåsende

Nord-Lock kilelåsnings teknologi sikrer boltsamlinger ved hjælp af spænding istedet for friktion. Systemet består af et par skiver der har kamme på den ene side og radiale tænder på den anden side.

Nord-Lock kilelåsnings produkter låser befæstelsen af en samling der udsættes for ekstreme vibrationer og dynamisk belastning.

 • Når en bolt eller møtrik spændes griber tænderne ind i overfladen. Nord-Lock skiven er låst og giver kun mulighed for bevægelse på kamsiden mellem skiverne. Ethvert forsøg fra bolten eller møtrikken til at rotere løs blokeres af kilelåsnings effekten fra kammene.
 • Når en bolt eller møtrik løsnes med en nøgle ekspanderer skiveparret mere end gevindstigningen tillader bolten eller møtrikken at hæve sig. Nord-Lock skiver sikrer boltsamlinger udsat for enhver form for vibration og dynamiske belastninger.

Spænding gør bolten selvlåsende

Stigningen på kammene mellem Nord-Lock skiverne er større end gevindstigningen på en bolt. Sammen med det er der radiale tænder på modsatte side. Skiverne monteres i par, kamside mod kamside.

Fordele ved at bruge Nord-Lock kilelåsnings løsning

 • Opretholder høj klemkraft sikrer derigennem samlingens function.
 • Hurtig og let at montere og demontere med standard værktøj
 • Låsefunktion bliver ikke påvirket af smørring
 • Definerede og ensartede friktionsforhold hvilket resulterer i mere præcis forspænding.
 • Samme temperature karakteristik som standard bolte/møtrikker
 • Kan genbruges og samtidig har Nord-Lock skiver ingen effect på genbrugen af befæstelseselementer.
 • Skiverne er hærdede og kan støtte og distribuere store kræfter.
 • Skiver med stor udvendig diameter for flange bolte og møtrikker.
 • Høj korrosions modstand
 • Kan bruges sammen med bolte op til kval. 12.9 (ASTM A574)
 • Pålidelig låsning, selv på samlinger med kort klemlængde.
 • Junker testen, ifølge DIN 65151, betragtes som den mest ekstreme vibrationstest for boltsamlinger. Under testen bliver samlingen udsat for bevægelser, på tværs af samlingen, under hovedet af bolten eller møtrikken, samtidig med at klemkraften måles løbende gennem hele testen.

Bevist gennem Junkers vibrationstest

Nord-Lock skiverne er bevist som et sikkert låsesystem ifølge DIN 65151 tests udført af uafhængige forskningsorganisationer IMA og CETIM. Derudover gennemfører Nord-Lock´s personale mere end 10.000 live Junker vibrations tests om året – over hele verden.

Junker testen viser at Nord-Lock skiver sikrer boltsamlingen, kun et begrænset tab af klemkraft i starten pga. normale overfladesætninger. Kilelåsnings funktionen påvisens gennem en tydelig stigning i klemkraft når man løsner samlingen. Alle andre bolt låsnings metoder i testen klarede ikke testen.

Er du interesseret i at få en live demonstration? Kontakt din nærmeste repræsentant gennem Contact us.

 • Tegning af testudrustningen. Samlingen bliver udsat for vertikale vibrationer og 2 stød pr. belastningscyklus. Stødene er parallelle med bolten. Pilene viser retningen af vibrationerne under testen. Efter testen bliver samlingerne inspiceret for rotation.

Testet ifølge NASM stød og vibrations test

The National Aerospace test, ifølge NSM 1312-7, er en testmetode som fra starten blev udviklet af det amerikanske militær, til test af boltsamlingers modstandskraft verfor stød og vibrationer.

Nord-Lock skiverne er blevet testet af den uafhængige organisation, Det Norske Veritas (DNV), og blevet godkendt som et sikkert låsesystem til boltsamlinger ifølge NASM 1312-7.

For at se flere certifikater pg type godkendelser klik her Certificates.

Produkter