Rakentaminen ja sillanrakennus

Rakennusten ja siltojen on kestettävä ajan hammasta, joten niissä on käytettävä oikeita materiaaleja

Käytämme niitä joka päivä, mutta harva pysähtyy arvostamaan rakennusten, siltojen ja julkisen infrastruktuurin rakentamiseen liittyvää tarkkuutta, asiantuntemusta ja suunnittelua.

Arkkitehdit, insinöörit, rakentajat, putkimiehet ja sähköasentajat ovat vain muutamia niistä ammattilaisista, joiden on yhdistettävä ammattitaitonsa. Ja tässä on vain henkilöstö. Lisäksi tarvitaan laitteita ja materiaaleja, joiden kaikkien on varmistettava rakennustyömaan turvallisuus, korkea tuottavuus ja lopputuloksen lujuus ja kestävyys.

Koko prosessissa ruuviliitosten turvallisuus on erittäin tärkeää. Rakennustyömailla vilisee kaivinkoneita, nostureita, poria ja muita tehokkaita koneita, joiden ruuviliitokset altistuvat tärinälle ja dynaamisille kuormituksille. Lisäksi ruuviturvallisuus on tärkeää valmiin rakenteen koko elinkaarelle, joka lasketaan usein vuosisadoissa. Korkeissa pilvenpiirtäjissä, pitkissä silloissa ja syvällä maan alla olevissa tunneleissa on lukemattomia liitoksia, joihin pääsy on vaikeaa, mutta joiden varmuus on turvallisuuden ja toimivuuden kannalta elintärkeää. Pienikin liitos voi vaarantaa suurimmat ja kestävimmätkin rakenteet.

Nord-Lock Group tarjoaa pitkän aikavälin infrastruktuuri-investoinneille turvalliset ja kestävät ruuviliitokset. Lisäksi meillä on ruuvilukituksen innovatiivisena suunnannäyttäjänä tarvittavat tekniset valmiudet varmistaa rakennussuunnittelun innovatiiviset ratkaisut.

Uusimmat asiakastapaukset

Lue lisää asiakastapauksia