Sähköntuotanto ja energia

Eri lähteet vaativat erilaisia menetelmiä, mutta luotettavuus on aina avaintekijä

Energiasta ja sähköstä on tullut meille niin tärkeää, että se on nyt lähes yhtä korvaamatonta kuin ilma ja vesi. Nykyisin sitä saadaan yhä useammista lähteistä. Kivihiilestä, maakaasusta, öljystä ja muista raaka-aineista uudempiin menetelmiin, joihin liittyy aurinko, ilma, meri ja muita luonnon elementtejä.

Kaikille näille menetelmille on yhteistä huippumodernit koneet, jotka kestävät valtavia paineita ääriolosuhteissa. Koosta tai käyttökohteesta riippumatta jokainen generaattori ja turbiini on täynnä ruuviliitoksia. Nopeasti ja helposti sovellettavissa olevat ratkaisut tarjoavat valtavia etuja säästämällä aikaa ja resursseja. Vähenevät luonnonvarat ja puhtaan, uusiutuvan energian vaatimukset tarkoittavat myös sitä, että meidän on hankittava energiaa yhä eristyneemmistä ja vaikeapääsyisemmistä paikoista.

Olipa kohde kaukana merellä tai syvällä maan alla, säännöllistä jälkikiristystä vaatimattomien lukittujen ruuviliitosten edut ovat ilmeiset. Pelkästään se tuo suuria säästöjä, ettei ruuviliitoksia tarvitse käydä paikan päällä tarkastamassa ja jälkikiristämässä. Olipa kohde kaukana merellä tai syvällä maan alla, säännöllistä jälkikiristystä vaatimattomien lukittujen ruuviliitosten edut ovat ilmeiset. Tästä syystä Nord-Lock Groupin tuotteita löytyy lukemattomista sovelluksista, kuten tuuliturbiineista, aurinkopaneeleista, höyrygeneraattoreista, vesiventtiileistä, säteilytetyiltä alueilta ja monista muista kohteista.

Uusimmat asiakastapaukset

Lue lisää asiakastapauksia