Laajasti käytössä eri teollisuudenaloilla

 

Energiantuotanto
Höyryturbiinit, kaasuturbiinit, vesiturbiinit, tuuliturbiinit


Voimansiirto
Moottorit, generaattorit

Merenkulku/laivanrakennus
Työntövoiman pääakselit, potkurinlavat, moottorinjalustat, säiliöt, LNG-säiliöalukset, ruoppaajat, laivasto, sukellusveneet

Teollisuus
Moottorikoneistot, kaivosten kelauskoneet, diesel-generaattorit, pumput, kompressorit

 

Edut:

  • Todella hyvin sopiva säteislaajeneva pultti
  • Turvallinen, luotettava ja helppo asennus ja irrotus
  • Luistamaton liitos
  • Helppo jälkiasennuspakkaus
  • Tehokas suunnittelu ja sopiva huoltoaikataulu
  • Aikaa säästävä ratkaisu
  • Kaiken kaikkiaan toiminnaltaan parannettu liitos
  • Tukee turbiinien päivityspolkuja
  • Vähentää varastointitarvetta
  • Parannettu käyttöpaikan turvallisuus