Bruksområder

Delen som øker verdi og konkurranseevne

Expander er tilgjengelig i alle størrelser for alle typer maskiner og utstyr. Under er en oversikt over de steder vi har god kunnskap. Men, Expander Systems har ingen begrensning på hvor det kan brukes.

Anleggsmaskiner
ex_construction-bridge-building Anleggsmaskiner går kontinuerlig som gir økt slitasje og belastning. Expander øker levetiden på akselboltene og for innfestingen. Løsningen øker driftssikkerheten i alle bevegelige deler.
 • Hjullastere
 • Gravemaskiner
 • Dumpere
 • Dosere
 • Kraner
 • Snøploger
Skogs -og Landbruksmaskiner
ex_forestry-agriculture Expander hjelper til å opprettholde produksjonen ute på jordet eller i skogen. Som regel er maskinene i utilgjengelig terrenget og Expander gir trygghet for at alt fungerer som det skal. Det er både livsforlengende og enkelt å utføre vedlikehold på.
 • Traktorer
 • Skogsmaskiner
 • Gjødsel maskiner
 • Skurtreskere
 • Generell Redskap
Gruve -og Pukkverk
ex_mining-quarrying Store maskiner i gruveindustrien er utsatt for ekstreme belastninger. Expander gir betydelig lavere vedlikeholdsbehov.
Brukes i tillegg Nord-Lock låseskiver, vil Expander være markedets mest driftsikre leddbolt.
.
 • Gravemaskiner
 • Borerigger
 • Lasteutstyr
 • Spesialmaskiner
Olje og gass
ex_oil-gas Expander gir økt sikkerhet og presisjon i kritisk driftsutstyr. I petroleumsnæringen er boreutstyr spesielt utsatt for slitasje. Ofte svært utilgjengelige plasser som medfører store kostnader ved utbedringer eller reparasjoner. Expander øker kontrollen og reduserer kostnader vesentlig.
 • Rør -og rørhåndterings utstyr
 • Kraner
 • Top drives
 • Luker
 • Sjakler
Produksjon og Prosessindustri
ex_manufacturing Expander forbedrer alle maskiner som er i konstant bevegelse – vi vet at driftssikkerhet er kritisk for enhver produksjonsvirksomhet. Vårt sortiment og kunnskap gjør at vi kan levere til enhver maskin, standard eller tilpasset. I flere produksjonsbedrifter, eks. papirindustrien er ofte eldre maskiner bygget for et opprinnelig volum og hastighet, som etterhvert økes. Da vil slitasje også øke – dette kan enkelt moderniseres med Expander og bekymringene fjernes.
 • Papirfabrikker
 • Fjernvarme
 • Sagbruk
 • Stålverk
Verft og skipsbygging
ex_shipbuilding Uansett skipstype, stoler man alltid på at luker og porter skal åpnes og lukkes smidig kun med ett tastetrykk.
For presisjon behøver vil man unngå slitasje i vitale innfestinger, Expander gjør det mulig å reparere selv i de trangeste rom og områder.
Så fleksibelt at man også kan utbedre langt til havs.
.
 • Kraner
 • Porter
 • Kjørelemmer
 • Lasteluker