Produksjon og bearbeiding

Maksimere produksjonen og minimere døtiden

Fra maten vi spiser til klærne vi har på oss, til transportmidlene vi bruker og bygningene vi bor og arbeider i – så å si alt vi ser og berører hver dag, har gjennomgått en prosess med produksjon og bearbeiding. På fabrikkene og lagrene over hele verden produseres og pakkes det et enormt utvalg av materialer og varer, med stadig mer avansert maskineri. Automasjon er nøkkelen til en rask og pålitelig prosess som sikrer kostnadseffektivitet og lønnsomhet. For å sikre at ingenting kan gå galt planlegges prosessene ned til minste detalj.

Én ting som alt produksjons- og bearbeidingsutstyr har til felles, er behovet for å være i konstant drift. En feil eller et havari kan stoppe produksjonen for hele linjen, og hvert minutt med døtid er kostbart. Dette gjelder særlig for de sammenskrudde forbindelse, siden slitasje og løse bolter kan medføre betydelige kostnader. Uansett forhold og belastninger må alle koblinger forbli låste, men likevel tillate effektivt regelmessig vedlikehold.

I dag brukes Nord-Lock-gruppens produkter i utallige produksjons- og bearbeidingsmaskiner over hele verden. Mange kunder verdsetter produktenes sterke låseegenskaper og deres evne til å tåle ekstreme forhold, noe som har resultert i mindre vedlikehold og reparasjoner samt lavere livssykluskostnader. Nord-Lock kan gjennom sitt LCP – program (Life Cycle Profitability) enkelt vise hva vedlikehold og døtid kan koste ditt selskap.

Nyeste kundeeksempler

Les flere kundeeksempler