Diverse

Vi kan sikre enhver forbindelse der feil ikke kan aksepteres

Selv om svært få er klar over det, består dagliglivet vårt av millioner av sammenskrudde detaljer. Så å si alle fysiske objekter vi kommer i kontakt med hver dag, er sammenskrudd eller er blitt produsert med noe som er sammenskrudd. Uansett hvor du befinner deg akkurat nå, vil det sannsynligvis ikke ta deg lang tid å oppdage en slik forbindelse.

På overflaten handler sammenskruvning ganske enkelt om å sikre forbindelser og sørge for at de holder seg tiltrukket, men det hele avhenger av en rekke andre parametere. Materialer, forhold, størrelse, skala, klembelastning, tid, kapasitet, plass, omgivelser – alt dette kan utgjøre forskjellen mellom at en skru forblir tiltrukket eller løsner. En kritisk forbindelse er et ledd der konsekvensene av en feil regnes som store. Ettersom en eller annen forbindelse holder det meste sammen, kan konsekvensene om ting løsner være skader på utstyr, døtid eller til og med at menneskeliv går tapt.

I over 30 år har Nord-Lock-gruppen konstruert og levert løsninger til en rekke forskjellige kunder innen mange ulike felt. Vi sikrer forbindelser der det ikke kan aksepteres at noe går galt. Vårt standardutvalg kan løse utallige utfordringer i så å si alle industrier, og vi har et team av eksperter som hele tiden leverer spesialdesignede løsninger. Uansett hvilken utfordring du står overfor, har vi høyst sannsynlig en løsning klar for deg. Og hvis vi ikke har det, er vi her for å samarbeide med deg for å finne en løsning.

Nyeste kundeeksempler

Les flere kundeeksempler