Jernbane

Forbindelsene som holder økonomien i gang

Helt siden den industrielle revolusjonen har jernbanene vært ryggraden i de industrielle samfunnene, og utviklingen av de to har gått hånd i hånd. I løpet av den tiden har vi gått fra dampdrevne lokomotiver til høyhastighetstog med hastigheter på over 300 km/t. Men prinsippet er det samme: tog må være pålitelige og de må komme på tiden. Skruer som løsner et eller annet sted i jernbaneinfrastrukturen eller på togsettene, kan bli kostbart og til og med være fatalt dersom et tog er i fart.

Med hundretusenvis av kilometer jernbanespor som går på kryss og tvers av jordens overflate, samt utallige typer sporvekslere, er det et tidkrevende og kjedsommelig arbeid å sjekke og trekke til boltede forbindelser. Derfor er det svært viktig å vite at det valgte skrusikringsproduktet vil holde til tross for elementenes påvirkning.

I takt med at togene og jernbanenettverkene blir mer avanserte øker også kravene til jernbanelinjer og togkomponenter. Når et tog kjører i over 300 km/t, utsettes hele togsettet for konstant vibrasjon og belastning. Sikre sammenskruvninger er helt avgjørende for sikkerheten og Nord-Locks produkter brukes både innen produksjon og vedlikehold. Vanlige bruksområder er f.eks. sporvekslere og støyvegger, men også boggier (lokomotiver), koblere og bremsesystemer. Nord-Locks produkter brukes også til å sikre utstyr langs og over bakken.

Nyeste kundeeksempler

Les flere kundeeksempler