Stål

Det mest verdifulle metallet

Gull og sølv får nok mye større oppmerksomhet, men det er få metaller som er viktigere enn stål. Stålets samfunnsmessige verdi er så høy at stålproduksjon til og med kan betraktes som en indikator på økonomisk vekst. Stålskjeletter brukes i bygging av alt fra broer til biler, skip, fly samt verktøy og apparater. Det er hovedmaterialet innen fornybar energi samt i bygg- og anleggsbransjen.

Stålproduksjonen har endret seg mye siden den industrielle revolusjonen, men det er fortsatt en krevende og intensiv industri. Under slike krevende forhold må sammenskrudde forbindelser holde til tross for at de hele tiden utsettes for etsende stoffer, kraftige vibrasjoner og ekstreme temperaturer. Hvis en skru løsner, vil det føre til vedlikehold og reparasjoner, samt kostbare forsinkelser i produksjonen.

Nord-Lock-gruppens produkter kan anvendes raskt og enkelt, og de forblir sikre. Blant fordelene er bedre sikkerhet, økt produktivitet, mindre vedlikehold og lengre levetid. Det er grunnen til at Nord-Lock sine produkter anvendes i skruforbindelser av stålverk rundt om i verden.

Nyeste kundeeksempler

Les flere kundeeksempler