Segmenty rynku

Element zwiększający wartość i konkurencyjność

System Expander jest dostępny dla wszystkich rozmiarów maszyn i urządzeń. Poniżej przedstawiamy skrótowo powszechne zastosowania naszego produktu w kluczowych branżach i segmentach rynku. Czopy stosowane w systemie zwiększają trwałość i udoskonalają konstrukcję mechanizmu obrotowego w każdej branży.

Budownictwo i konstrukcja mostów
ex_construction-bridge-building Maszyny i urządzenia budowlane są często używane przez całą dobę, co powoduje zużycie i zwiększone obciążenie urządzeń. System Expander wydłuża okres eksploatacji końcówek czopów siłowników oraz ruchomych części mechanicznych. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy połączeń czopowych w wielu zastosowaniach w budownictwie.
 • Ciągniki naczepowe
 • Wywrotki
 • Koparki
 • Ładowarki kołowe
 • Koparki podsiębierne
 • Spychacze
 • Mosty podnoszone
 • Pługi śnieżne
 • Żurawie
Leśnictwo i rolnictwo
ex_forestry-agriculture System Expander pomaga w produktywnej gospodarce rolnej i leśnej. Urządzenia maszynowe znajdują się często z dala od stacji serwisowych i trzpienie stosowane w systemie Expander przedłużają okres ich eksploatacji i umożliwiają dokonywanie napraw w terenie. Wyeliminowano konieczność spawania i wytaczania.
 • Głowice ścinkowe
 • Ładowarki
 • Maszyny tnące
 • Skidders
 • Ciągniki zrywkowe
 • Maszyny ścinkowo-układające
 • Urządzenia rozpylające
 • Ciągniki przegubowe
 • Maszyny specjalne
 • Maszyny załadowcze
Górnictwo i kamieniarstwo
ex_mining-quarrying Pracujące pod dużym obciążeniem maszyny stosowane w górnictwie i kamieniarstwie są narażone na silne wibracje. System Expander powoduje zmniejszenie wymagań w zakresie utrzymania położenia czopów. Ponadto dzięki zastosowaniu klinowych podkładek blokujących Nord-Lock system Expander jest najbardziej odpornym na drgania, dostępnym rozwiązaniem.
 • Koparki
 • Urządzenia wiertnicze
 • Wiertła do skał
 • Maszyny załadowcze i holownicze
 • Mechaniczne odbijaki
 • Urządzenia wiertnicze
 • Maszyny specjalne
Wydobycie ropy i gazu
ex_oil-gas System Expander zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i dokładności zastosowań czopów. W wydobyciu ropy naftowej i gazu często występuje potrzeba obsługi i nastawiania urządzeń wiertniczych. Dzięki minimalizacji utrzymania maszyn system Expander zwiększa możliwości kontroli i zmniejsza koszty. System Expander posiada certyfikat DNV.
 • Systemy montażu rur
 • Żurawie
 • Systemy kompensacji przemieszczania
 • Urządzenia przesuwowe
 • Wyposażenie platform wiertniczych
 • Napędy górne
 • Pomosty rurowe
 • Łączniki kabłąkowe
 • Systemy wciąganych wózków
 • Pogłębiarki
 • Sterowniki
 • Pokrywy włazów
 • Luki
 • Osłony
Produkcja i przetwarzanie
ex_manufacturing System Expander rozszerza możliwości w zakresie ciągłego ruchu i niezawodności – czynników, które mają bardzo duże znaczenie zarówno podczas procesu produkcji jak i przetwarzania. Bardzo duża liczba oferowanych przez nas wariantów projektowych systemu Expander zapewnia rozwiązanie dla wyspecjalizowanego lub przystosowanego urządzenia. W kilku branżach, między innymi w przemyśle papierniczym, maszyny przeznaczone do określonej wydajności są nadal eksploatowane, ale pracują z większą prędkością. Zwiększa to znacząco zużycie obsady. Zjawisko zużycia jest wyeliminowane dzięki zastosowaniu systemu Expander.
 • Papiernie – maszyna do cięcia, filtr osadu, centralny walec, dźwignik śrubowy
 • Instalacje cieplne – ruszt, podajnik do rusztu, chwytak wieloszczękowy
 • Tartaki – urządzenia do prasowania, wlot, przycinarka
 • Huty żelaza  – chłodnia
Przemysł stoczniowy i morski
ex_shipbuilding W projekcie każdego statku, niezależnie od tego, czy to statek handlowy czy ładunkowy, istotny jest mechanizm otwierania włazu, za jednym naciśnięciem przycisku, działający kiedy statek jest setki kilometrów od portu. Mechanizmy czopowe są używane wszędzie, począwszy od systemów efektywnego układania kontenerów na gigantycznych statkach do manewrowania najmniejszym ładunkiem. System Expander zapewnia właściwe funkcjonowanie mechanizmów czopowych w zamkniętych przestrzeniach i spełniają potrzebne zastosowania. Ułatwiają one utrzymanie nawet z dala od brzegu.
 • Żurawie
 • Ładowarki
 • Wózki widłowe
 • Stery dziobowe i osłony
 • Mosty dla pieszych
 • Rampy
 • Bariery
 • Pogłębiarki
 • Luki ładowni