Jak fungují předepínací prvky Superbolt?

„Superbolt“ nebo „vícešroubový předepínací prvek“ je přímou náhradou šestihranné matice, uzavřené matice, šroubu apod. Našroubují se na váš stávající šroub nebo svorník a poskytnou lepší způsob sešroubování spoje.

superbolt tensioner installation diagram

Předepínací prvky Superbolt skupiny Nord-lock se skládají ze tří součástí:

  • Kalená podložka (3) chrání vaše zařízení a poskytuje tvrzený, plochý povrch, o který se mohou opřít odtahovací šrouby jackbolts a proti kterému vyvíjejí tlak.
  • Tělo matice (2) se snadno ručně našroubuje na šroub nebo svorník a dosedne na podložku (typická těla matic Superbolt jsou kulatá).
  • Odtahovací šrouby jackbolts (1) procházejí tělem matice a dotahují spoj čistým tahem, k čemuž stačí použití prostých ručních nástrojů.

 

Působení předepínacích prvků Superbolt na šroubovém spoji:

  1. Utahováním odtahovacích šroubů jackbolts (1) se vyvine velká osová síla. Tato síla je vyvíjena proti tvrzené podložce. Odtahovací šrouby jackbolts mají malý třecí průměr a mohou proto vyvinout velkou osovou sílu při relativně malém utahovacím momentu.
  2. Síly jsou přenášeny skrz tělo matice (2), která se ručně umístí na hlavní závit.
  3. Kalená podložka (3) přenáší tuto sílu a zároveň chrání plochu příruby před vysokým zatížením.
  4. Osová síla mnoha odtahovacích šroubů jackbolts a protireakce hlavy hlavního šroubu vyvíjejí velkou svěrnou sílu na přírubu (4).
  5. Tlaková síla odtahovacích šroubů jackbolts vyvozuje reakční sílu stejné velikosti v hlavním šroubu (5).

 

Animacja: