BOLTED

Ett forum om optimerad skruvsäkring

Brickor ger trippelt skydd vid transport av kärnavfall

23 februari 2018
comment

Text: Ulrich Schamari

bild: ILLUSTRATIONER: Daher Nuclear Technologies

Först publicerad i Bolted #2 2017.

UTMANINGEN

Daher Nuclear Technologies GmbH ligger i Hanau inte långt från Frankfurt am Main i Tyskland och utvecklar behållare för transport av radioaktiva ämnen. Av uppenbara skäl måste dessa behållare vara extremt säkra.

När företaget konstruerade en ny behållare för transport av uranhexafluorid var de tvungna att ta hänsyn till de mycket strikta internationella och nationella kraven, bland annat Internationella atomenergiorganets rekommendationer för transport på väg, via järnväg och till sjöss. En behållare som uppfyller dessa krav måste till exempel motstå de mekaniska och termiska belastningar som kan uppstå om en olycka sker.

De mekaniska olycksbelastningarna definieras av en sekvens av tester som innefattar fall från 120 centimeters höjd följt av ett fall från 9 meters höjd och till sist ett fall från 1 meters höjd ner på en spets. Behållaren måste förbli förseglad så att efterkommande värmetest, en eld, inte äventyrar behållarens säkerhet.

LÖSNINGEN

Daher tog sig an uppgiften att konstruera behållarens lås på så sätt att spärrbultarna inte under några omständigheter kunde bli lösa eller lossna medan behållaren lastades ombord på en lastbil eller under transporten. Företagets intensiva jakt på den optimala lösningen ledde till Nord-Lock killåsningsbrickor av typen NL16-254SMO. Dessa säkerhetsbrickor är en viktig komponent i Dahers tredubbelt skyddade låssystem: låset säkras med en skruv som i sin tur låses i sin position av ytterligare en skruv. Killåsningsbrickorna från Nord-Lock placeras under den andra av dessa skruvar. Varje behållare har sex lås och varje lås är utrustat med ett par Nord-Lock brickor.

RESULTATET

Tack vare att Nord-Lock killåsningsteknik används i låssystemet på Dahers transportbehållare för kärnkraftsindustrin kan de inte längre lossna på grund av vibrationer eller spänningar, utan fortsätter vara säkert och korrekt låsta. Daher kunde även nöjt konstatera hur kostnadseffektivt det var att använda Nord-Lock produkter och hur enkelt underhållet är. Vid behov kan killåsningsbrickorna ersättas när som helst för att säkerställa att transportbehållarna alltid är i prima skick. Behållarna har en servicelivslängd på mer än 30 år – något som Nord-Lock brickorna bidrar till.

Experterna: Förbättring av utmattningshållfastheten

Först publicerad i Bolted #2 2015.

F:  Hur förbättrar man utmattningshållfastigheten?
S: Utmattningsgränsen i ett skruvförband är väldigt låg jämfört med den statiska kapaciteten. För att öka utmattningshållfastheten bör konstruktörerna öka gängkapaciteten och minska dynamiska belastningen på gängorna.

För att öka gängkapaciteten är rekommendationen att använda en rullad gänga istället för en skuren gänga. För att öka kapaciteten i  skruvförbandet kan även flera mindre fästelement användas istället för en enda stor.

Kapaciteten ökar också om man använder till exempel en Superbolt MJT eller Flexnut, vilka förbättrar belastningsfördelningen över gängorna och gör skruvförbandet mer elastiskt.
Det bästa sättet att öka utmattningshållfastheten är genom att minska dynamiska belastningen på gängorna. Detta kan göras på tre sätt: under konstruktionsprocessen, med åtdragningsrutiner samt med ytterligare fokus på förbandets säkerhet.

Under kontruktionsprocessen finns det möjlighet att förbättra belastningsfördelningen i skruvförbanden och minska nivån av extern spänning på varje skruvförband. Tänk då på följande:

1. Att använda högsta möjliga förspänning.
2. Att minimera lastexcentriciteten på skruven.
3. Att använda största möjliga kontaktytor.
4. Att använda största möjliga klämlängder.
5. Att i de flesta fall använda en förspänning högre än arbetsbelastningen.

Andra konstruktionsalternativ är att använda skruv med midja och fjäderbrickor, då dessa motverkar relaxation, krypningar och termisk differentiell töjning.

När det gäller förbandets åtdragning är det viktigt att se till att rätt förspänning uppnås så att dynamiska belastningen kan minskas. Kalibrerade verktyg med hög precision rekommenderas. Dessutom rekommenderas användningen av ett smörjmedel som gör att rätt förspänning kan uppnås och som även minskar risken för kallsvetsning. Lämplig åtdragningssekvens bör användas för att minska risken för att skruvarna blir ojämnt belastade och för att skruvförbandet inte ska skadas.

När det gäller förbandets säkerhet rekommenderas att skruvförbandet säkras så att förspänningen inte sjunker alltför mycket eller går förlorad helt. Dessutom bör förbandet säkras mot miljöeffekter, exempelvis korrosion som kan ge upphov till utmattningssprickor. Detta kan göras genom att lämpliga material och/eller ytbehandlingar väljs för alla delar och fästelement.

 

Fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com

Hur vet jag vilken storlek på Nord-Lock låsbrickan jag ska använda?

Osäker på vilken storlek av Nord-Lock låsbrickan som passar ditt skruvförband? I denna videon förklarar vi hur du väljer rätt.

► Läs mer: Introduktion av Nord-Lock originalbricka

► Video: Junker vibrationstest med Nord-Lock låsbricka

Hur fungerar Nord-Lock låsbrickor?

Med Nord-Lock låsbrickor säkras skruvförband med förspänning istället för friktion. I den här videon förklarar vi hur det fungerar!

► Läs mer: Introduktion av Nord-Lock originalbricka

► Video: Junker vibrationstest med Nord-Lock låsbricka


En kostnadseffektiv lösning för traktorer med lösa skruvar

4 januari 2018
comment

Text: Ekin Calisir

bild: Hattat

Först publicerad i Bolted #2 2017.

KUND: HATTAT TRAKTÖR
ANTAL HÄSTKRAFTER: 50–102
PLATS: ÇERKEZKÖY, TEKIRDAĞ, TURKIET
NORD-LOCK PRODUKTER: NORD-LOCK BRICKOR NL8 OCH NL10
PRODUKTER: TRAKTORER FÖR JORDBRUK

Som tillverkare av jordbruksfordon i nästan 20 år vet det turkiska företaget Hattat Traktör att det under tuffa förhållanden är deras produkters hållbarhet och tillförlitlighet som räddar dagen. Företagets kunder arbetar ofta i tuff terräng under långa perioder och tävlar mot tiden för att bibehålla sin produktivitet. Det betyder att deras maskinpark måste klara av tuffa förhållanden, exempelvis att hantera vibrationer.

I början av 2017 när Hattat Traktör testade en ny traktormodell insåg de att skruvförbanden på fästet mellan luftkompressor och motor lossnade på grund av vibrationer. Enligt företagets vibrationsanalys kunde problemet ha avhjälpts genom ett kostsamt och tidsödande byte av infästningskonstruktionen eller genom att ersätta de lossnade skruvarna med starkare skruvar.

I det här stadiet började företagets FoU-­avdelning se sig om efter nya komponenter till konstruktionen. Efter flera dagar av letande och utvärderingar hittade de Nord-Lock brickor som potentiellt sett kunde rädda dem undan en mer kostsam lösning.

Under testerna bevisade Nord-Lock brickorna att de kunde lösa problemet, och denna lösning var mycket billigare än att byta ut hela infästningskonstruktionen. Med Nord-Lock brickor installerade orsakade vibrationerna inte längre att skruvarna lossnade. Hattat Traktörs kunder kan nu pusta ut och känna sig säkra på att deras röda traktorer levererar som de ska även under mycket hårda förhållanden.