Marknadssegment

Boltights hydrauliska åtdragningsverktyg används över hela världen, från standardsortimentet med högprestandaverktyg till unikt framtagna specialsystem konstruerade för att uppfylla specifika marknads- och tillämpningskrav.

Kraftproduktion

Boltight_Market-Segment_PowerBoltights hydrauliska åtdragare används till skruvförband i turbinhus, rörsystem, pumpar och ventiler. Specialanpassade tryckkärlsverktyg liksom MST-flänsförlängare används till skruvförband i kärnreaktorer och generatorer. Det finns även specialanpassade skruvåtdragare för vattenkraftsindustrin.

Mer om Kraftproduktion på Boltights hemsida

Vind

Boltight_Market-Segment_WindBoltight-lösningar används inom vindkraftsindustin, bland annat för infästningar i tornens fundamentplattor samt i ram-, lager- och bladskruvförband. Det finns enkel- och flerstegs skruvåtdragare, skruvförbandsverktyg för fundament samt en kompakt elektrisk 1500 bars pump som är lätt och smidig att hantera på fältet.

Mer om Vind på Boltights hemsida

Olja & Gas

Boltight_Market-Segment_Oil-GasBoltights standardtillverkade, återfjädrande och Xtra lastskruvsåtdragare används både på land och till havs i rörledningsflänsar, kompakta flänsar, värmeväxlare, kranar, pumpar, ventiler och andra kritiska skruvförbandstillämpningar. Boltights ekometer använder sig av den senaste ultraljudstekniken och är en snabb och noggrann metod för att övervaka skruvtöjning.

Mer om Olja & Gas på Boltights hemsida

Undervattenstillämpningar

Boltight_Market-Segment_SubseaBoltight specialkonstruerade åtdragare och dragverktyg för undervattensbruk används till flänsar och strukturella klämelement. VORTEX-sortimentet med skruvåtdragare för undervattensbruk innebär ett miljövänligt angreppssätt för att spara dyktid och kontrollera driftkostnader.

Mer om Undervattenstillämpningar på Boltights hemsida

Industri

Boltight_Market-Segment_IndustrialBoltights lösningar används flitigt inom många industrisektorer – för broar, tunnlar, skruvförband i fundament, gas-/dieselmotorer, pressar, pumpar, ventiler, tunga maskiner, sjöfart och många andra tillämpningar.

Mer om Industri på Boltights hemsida