Tillverkas för att uppfylla de högsta standarderna

Expander-systemlösningarna tillverkas enligt högsta kvalitetsstandarder i Åtvidaberg samt DeWitt, Iowa, USA. Vår produktion följer strikta procedurer för kvalitetskontroll och ger fullständig spårbarhet under hela tillverkningsprocessen. Ett omfattande lager med vanliga komponenter bibehålls för kortare ledtider.

Vår toppmoderna design och konstruktionsprocess i kombination med vår teknik för produktionsplanering stärker vår konkurrensförmåga och gör att vi kan tillhandahålla kostnadseffektiva Expander produkter för alla tillämpningar.

► Forskning och utveckling

Våra ingenjörer är experter på ledteknik och har omfattande kunskaper om leder i maskiner och annan utrustning. Genom att samarbeta med maskintillverkare och kunder har vi utvecklat montage som är överlägsna och testade i enlighet med de hårdaste krav.

Vi fortsätter att konstruera och testa nya montage och speciallösningar för att eliminera problem med ledslitage. Dessutom tillhandahåller vi teknisk support för kunderna under hela processen.

► Kvalitetssäkring

Ända sedan företaget grundades 1986 har Expander hela tiden förbättrat kvaliteten och funktionerna hos Expander-systemet. Genom fälttester under de mest extrema förhållanden kan vi verifiera maximal tillförlitlighet och driftsäkerhet samtidigt som vi optimerar kostnadseffektiviteten.

Varje produkt i Expander-systemet har inspekterats och testats under hela tillverkningsprocessen innan den släpps. Med hjälp av den senaste datortekniken kan vi styra hela processen från konstruktion till distribution, vilket ger dig den kvalitet du förtjänar när det gäller produkter, leveranser och prestanda.

expander-system_design-quality_1 expander-system_design-quality_2

► Certifiering

Det patenterade Expander System är konstruerat och tillverkat enligt kundernas specifikationer. Systemet har testats, inspekterats och godkänts av DNV för offshore-branschen, samt av TÜV Rhineland. Expander är certifierat enligt ISO 9001-standarder för kvalitetssäkring. Se Certifikat.

expander_certification-logos_new