Marknadssegment

Komponenten som ökar värdet och konkurrenskraften

Expander-systemet finns tillgängligt i alla storlekar för alla typer av maskiner och utrustning. Här nedan finns en översikt över vanliga tillämpningar inom våra viktigaste branscher och marknadssegment. Expander-ledlösningen förbättrar dock hållbarheten och konstruktionen för ledtekniken inom alla branscher.

Konstruktion & brobyggnad
ex_construction-bridge-building Byggutrustning och byggmaskiner används ofta dygnet runt, vilket ökar slitaget på utrustningen. Expander-systemet utökar livslängden för cylinderlänkhuvuden och rörliga mekaniska delar. Lösningen ökar säkerheten och produktiviteten för ledförbanden inom många olika tillämpningar i byggbranschen.
 • Ledlastare
 • Dumpers
 • Grävmaskiner
 • Hjullastare
 • Grävlastare
 • Bulldozers
 • Klaffbroar
 • Snöplogar
 • Kranar
Skogsbruk & jordbruk
ex_forestry-agriculture Expander-systemet bidrar till att öka produktiviteten på åkrar och i skogar. Maskinutrustningen finns ofta långt från serviceplatserna, och med Expander-bultarna utökas servicelivslängden samtidigt som det blir möjligt att utföra service på maskinerna i fält. Ingen svetsning eller arborrning krävs.
 • Skördaraggregat
 • Lastare
 • Skördare
 • Lunnare
 • Avverkningsmaskiner
 • Besprutare
 • Ledtraktorer
 • Specialutrustning
 • Lastmaskiner
Gruvdrift & stenbrott
ex_mining-quarrying Tunga maskiner inom gruvdrift och i stenbrott utsätts för allvarliga vibrationer. Expander-systemet ger klart minskat underhållsbehov i de olika ledpositionerna. Tillsammans med Nord-Lock-killåsningsbrickor blir Expander-systemet dessutom den säkraste ledlösning vid vibrationer som du kan få.
 • Grävmaskiner
 • Borrutrustning
 • Bergborrar
 • Last- och transportutrustning
 • Mekaniska stenhackor
 • Borrutrustning
 • Specialmaskiner
Olja & gas
ex_oil-gas Expander-systemet erbjuder förbättrad säkerhet och precision för ledtillämpningar. Inom olja och gas är hantering och installation av borrutrustning en vanlig tillämpning. Expander-systemet ökar kontrollen och minskar kostnaderna eftersom underhållet minimeras. Expander-systemet är DNV-certifierat.
 • Rörhanteringssystem
 • Kranar
 • Rörelsekompenserande maskiner
 • Transportutrustning
 • Borrfästen
 • Toppdrivlinor
 • Rörställ
 • Gafflar
 • Indragbara vagnsystem
 • Mudderverk
 • Drivanordningar
 • Luckor
 • Lucköppningar
 • Visir
Tillverkning & bearbetning
ex_manufacturing Expander-systemet förbättrar kraven på konstant rörlighet och tillförlitlighet – vilket är avgörande vid många tillverknings- och bearbetningstillämpningar. Den stora variationen i utformningen av Expander-systemets produktportfölj möjliggör lösningar för alla specialiserade eller anpassade maskiner. Inom flera tillverkningsindustrier, till exempel pappersbruk, används maskiner som konstruerats för en kapacitet ofta vid högre hastigheter. Detta ökar i hög grad slitaget på infästningarna, vilket kan elimineras med Expander-systemet.
 • Pappersbruk – skärmaskin, slamfilter, centrumrulle, skruvdomkraft
 • Värmeverk – ugn, eldningsmatare, gripanordning
 • Sågverk – balmaskiner, inlopp, öskar
 • Stålverk – kylbädd
Varv & sjöfart
ex_shipbuilding Alla fartyg för passagerare eller last förlitar sig på att luckorna ska öppnas med en knapptryckning, hundratals kilometer från hamn. Leder används för allt från att stapla containrar effektivt i gigantiska fartyg till att hantera last för de minsta transporter. Expander-systemet ser till att lederna fungerar på begränsade utrymmen och för det tillämpningsområde som krävs. Detta underlättar underhållet, även långt ut till havs.
 • Kranar
 • Lastare
 • Gaffeltruckar
 • Bogpropellrar och visir
 • Gångbroar
 • Ramper
 • Barriärer
 • Mudderverk
 • Lastluckor