Elkraft / Energi

Olika energikällor kräver olika metoder, men driftsäkerheten är alltid viktigast

Vi har blivit så beroende av energi och elkraft att det nu är nästan lika viktigt för oss som luft och vatten. I dag genereras energin från ett ökat antal källor. Vi använder råmaterial som kol, naturgas och petroleum och nyare metoder där naturkrafter nyttjas, exempelvis solen, luften och havet.

En gemensam nämnare för alla metoder är behovet av förstklassig maskinell utrustning som kan stå emot trycket under extrema förhållanden. Oavsett storlek eller omfattning finns det massor av skruvförband på alla generatorer och turbiner. Lösningarna kan monteras snabbt och enkelt, och innebär enorma fördelar när det gäller att spara tid och resurser. Färre naturresurser och kravet på ren, förnyelsebar energi innebär också att vi måste hämta kraften från platser som är alltmer isolerade och otillgängliga.

Oavsett om det är långt ute till havs eller djupt nere i jorden är fördelarna uppenbara med säkra skruvförband som inte måste dras åt regelbundet. Bara det faktum att platsen inte måste besökas för kontroller/åtdragning innebär ofta stora besparingar. Av den anledningen går det att hitta Nord-Lock-koncernens produkter i otaliga tillämpningar, exempelvis vindturbiner, solpaneler, ånggeneratorer, ventiler i vattenkraftverk och strålningsområden med mera.

Senaste kundcasen

Läs fler kundcase