Smidespressar och andra pressar

Över hela världen är produktionsprocesser beroende av olika pressar som tillverkar delar. För att de här tunga industrimaskinerna ska kunna köras är det viktigt att hålla kolla på att skruvförbanden är i ordning.

Smidning av detaljer, gjutning av föremål, formning av delar – dessa uppgifter utförs dagligen snabbt och effektivt av stora pressar. I takt med att presskonstruktioner blir allt större, blir kraven på deras skruvförband alltmer extrema. I många fall är Superbolt multi-jackbolt tensioner (MJT) den enda hållbara skruvförbandslösningen som finns på marknaden.

Pressar finns i många olika utföranden, bland annat mekaniska pressar som drivs av ett svänghjul. Den vanligaste typen är dock den beprövade och äkta hydraulpressen, som inbegriper de flesta presskonstruktioner. Samtidigt som det finns många varianter av hydraulpressar, använder sig det vanligaste utförandet av fyra eller fler stora gängade pelare eller länkarmar som utgör maskinens viktigaste strukturella komponenter. Oavsett typen av press uppstår en arbetsbelastning som huvudpelarna måste kunna stå emot. Traditionella pelarmuttrar i ändarna av dessa maskiner försöker man dra åt på många sätt, bland annat hydrauliska muttrar eller värmningsmetoder. I takt med att erforderlig presskraft i en press ökar, kan belastningarna (och därmed pelarna) vara enorma. Med Superbolt MJTs kan pelare eller länkarmar i alla storlekar eller diametrar dras åt med hjälp av enkla verktyg, och kostnaden för MJTs kan ofta vara lägre än för de stora originalutbytesmuttrarna. Superbolt-spännelement har monterats för pelarmuttrar i storlekar på upp till 40-tums diametergängor (50 000 tons smidespress).

Även om Superbolt-spännelementens vanligaste tillämpningsområde är smidespressar så har de också kommit till användning i pressar för gjutning, formning, formsprutning, formpressning samt industrispecifika pressar, exempelvis för plywood, pappersmassa, gummi, och till och med stora pressar för industriell återvinning av tvättvatten. Det finns hur många tillämpningar som helst för pressar, och lyckligtvis har Nord-Lock-gruppen säkra och tillförlitliga skruvförbandslösningar för just dina behov!

Senaste kundcasen

Läs fler kundcase