Järnväg

Förbindelsen som håller ekonomin på rätt kurs

Ända sedan den industriella revolutionen har järnvägen varit själva ryggraden för industrialiserade samhällen. Och de två företeelserna har gått hand i hand. Vi har gått från ångdrivna lok till höghastighetståg som kan komma upp i hastigheter långt över 300 km/h. Men samma princip gäller nu som då: tågen måste vara pålitliga och de måste komma i tid. Skruvar som lossnar någonstans i järnvägsnätet eller på rullande materiel kan vara kostsamt, eller till och med ödesdigert om ett tåg är i rörelse.

Det finns hundratusentals kilometer järnvägsspår kors och tvärs över jordens yta, och dessutom oerhört många olika typer av växlar. Så det är ett tidskrävande och monotont arbete att kontrollera och dra åt alla skruvförband. Det är av största vikt att den valda skruvsäkringsprodukten håller i alla väder.

I och med att tåg och järnvägsnätverk blir mer avancerade ökar även kraven på själva spåren och tågkomponenterna. När ett tåg rusar fram i 300 km/h utsätts alla vagnar för konstanta vibrationer och påfrestningar. Skruvsäkring behövs för säkerheten och Nord-Locks produkter används inom både produktion och underhåll. Några vanliga användningsområden är växlar, bullerplank, boggier (järnvägsvagnar), koppel och bromssystem. Nord-Locks produkter används också för säkring av delar på underredet.

Senaste kundcasen

Läs fler kundcase