Killåsningsprodukter

Låt geometrin göra jobbet

Nord-Locks killåsningsprodukter är kända över hela världen för sin förmåga att säkra skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer och dynamisk belastning. Systemet kan inte lossna oavsiktligt eftersom en kil skapas under skruvhuvudet/muttern. Den perfekta lösningen för skruvförband som helt enkelt inte får lossna.

Nord-Lock erbjuder förutom våra original låsbrickor även hjulmuttrar, X-serie och SC-brickor, speciallösningar och låsbrickor till kombiskruvar.

 • Principen bygger på vinkelskillnad. Eftersom kamvinkeln ”α” är större än gängstigningen ”β” expanderar de båda brickorna mer än motsvarande gängstigning.

Förspänning gör skruven självlåsande

Med Nord-Locks killåsningsprodukter säkras skruvförband med förspänning istället för friktion. Systemet består av två brickor med kammar på ena sidan och radiella tänder på andra sidan. Nord-Locks killåsningsprodukter låser säkert skruvar/muttrar som utsätts för extrema vibrationer eller dynamisk belastning.

 • När skruven och/eller muttern dras åt greppar brickornas tänder tag i anliggningsytorna. Därmed låses Nord-Lock brickorna fast och den enda möjligheten till rörelse är över kamytorna. Kammarnas kileffekt gör det nu omöjligt för skruven/muttern att rotera och lossna.
 • När en skruv lossas med en skiftnyckel expanderar de båda brickorna mer än motsvarande gängstigning och tillåter skruven/muttern att höjas. Nord-Lock brickorna säkrar fästelementen i förband som utsätts för alla sorters vibrationer och dynamiska belastningar.

Förspänning gör skruven självlåsande

Nord-Lock brickornas kamstigning är större än skruvens gängstigning. Dessutom har brickorna radiella tänder på motsatt sida. Brickorna sätts på plats parvis med kamytorna mot varandra.

Fördelar med att använda Nord-Locks killåsningslösningar

 • Bibehåller hög klämkraft och säkerställer därigenom förbandets funktion
 • Snabbt, enkel att montera och demontera med standardverktyg
 • Låsfunktionen påverkas inte av smörjning
 • Definierade och enhetliga friktionsförhållanden vilket resulterar i en mer exakt förspänning
 • Samma temperaturegenskaper som standard skruv/mutter
 • Återanvändbar – med tillägget att Nord-Lock-brickor inte påverkar återanvändningen av fästelementen
 • Brickorna är härdade och kan ta upp och fördela stora laster
 • Brickor med förstorad ytterdiameter finns för flänsmuttrar/skruvar
 • Hög motståndskraft mot korrosion
 • Kan användas med fästelement upp till klass 12.9 (ASTB A574)
 • Pålitlig låsning, även för förband med kort klämlängd
 • Junkertestet enligt DIN 65151 anses vara det mest krävande vibrationstestet för skruvförband. Under testet utsätts förbandet för tvärgående rörelser under skruvhuvudet/muttern, samtidigt som klämkraften mäts kontinuerligt.

Godkänd i Junkers vibrationstest

Nord-Lockbrickor är godkända som ett säkert skruvsäkringssystem enligt DIN 65151. Testerna utfördes av de oberoende forskningsorganisationerna IMA och CETIM. Dessutom gör Nord-Locks personal över 10 000 vibrationstester med Junkermetoden över hela världen varje år. Junkertestet visar att Nord-Locks brickor säkrar skruvförband effektivt. Endast en begränsad mängd förspänning förloras initialt på grund av normala sättningar. Killåsningsfunktionen bekräftas av en tydlig förspänningsökning när förbandet lossas. Inga andra skruvlåsningsmetoder i testet klarade av att förhindra att förbandet lossnade. Vill du se en demonstration live? Kontakta din närmaste återförsäljare genom 
Kontakta oss.

 • Ritning av testanordningen. De hopsatta delarna vibrerar vertikalt och förbanden utsätts för två stötar per cykel. Stötarna är parallella i förhållande till skruven. Pilen visar vibrationsriktningen under testet. Efter testet undersöks fästelementens rotation.

Godkänd enligt NASM:s stöt- och vibrationstest

Nationella Rymdtestet enligt NASM 1312-7 är en testmetod som ursprungligen utvecklades av amerikansk militär for att testa skruvförbandets motståndskraft mot stötar och vibrationer. Nord-Lockbrickor är godkända som ett säkert skruvsäkringssystem enligt NASM 1312-7. Testerna utfördes av den oberoende organisationen Det Norske Veritas (DNV). Läs mer om certifieringar och typgodkännanden under Certifieringar.

Produkter