Tillbaka till Nord-Lock X-serie brickor Produktsida

Nord-Lock X-serie brickor: Riktlinjer för åtdragningsmoment

Uppgifterna grundar sig på tester utförda i vårt laboratorium med kalibrerade momentgivare och lastceller. Gängmotståndskoefficienter har teoretiska värden men verifieras genom provning. Skallfriktionskoefficienter har bestämts genom provning. Värdena nedan ska betraktas som rekommenderade nominella värden för maximering av förspänningen som uppnås i förband säkrade med Nord-Lock X-seriebrickor.

 

Om du behöver riktlinjer för åtdragning av andra skruvhållfasthetsklasser kan vi hjälpa dig. Maila till technical.center@nord-lock.com eller gå till Kontakta oss för att hitta ditt lokala Nord-Lock-kontor eller en auktoriserad distributör.

 

Cu/C-pasta* = koppar-/grafitpasta (Molykote® 1000)
GF = grad av sträckgräns. Vid åtdragning enligt riktlinjer och utan avvikelse uppnås denna förspänning uttryckt i % av sträckgränsen.
μth = gängfriktionskoefficient
μh = skallfriktionskoefficient
1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb

Units: Metric UNC
 ABCDEFGHI
1Washer sizeBolt sizePitch
[mm]
Oil, GF=75%
µth=0,15, µh=0,19
Cu/C paste*, GF=75%
µth=0,13, µh=0,18
Dry, GF=62%
µth=0,18, µh=0,2
2   Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
3NLX6M61,0139,7129,7128,0
4NLX8M81,25321829182915
5NLX10M101,5622857285623
6NLX12M121,751074099409733
7NLX14M142,0170551575515546
8NLX16M162,0260752407523762
9NLX20M202,551011847011846497
 ABCDEFG
1Washer sizeBolt sizePitch
[mm]
Oil, GF=71%
µth=0,15, µh=0,15
Cu/C paste*, GF=75%
µth=0,13, µh=0,15
2   Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
3NLX6M61,015,512,915,513,6
4NLX8M81,2537233725
5NLX10M101,573377339
6NLX12M121,751265412657
7NLX14M142,02017420178
8NLX16M162,0307100306106
9NLX20M202,5602156600165
 ABCDEFG
1Washer sizeBolt sizePitch
[mm]
Oil, GF=71%
µth=0,15, µh=0,13
Cu/C paste*, GF=75%
µth=0,13, µh=0,14
2   Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
3NLX6M61,017,415,41816,3
4NLX8M81,2542284330
5NLX10M101,582448547
6NLX12M121,751426514668
7NLX14M142,02268923394
8NLX16M162,0345120355127
9NLX20M202,5676188696198