Multifunktionell killåsning

En evolution inom skruvsäkring

Det finns två huvudsakliga orsaker till att skruvförband kollapsar: spontan skruvlossning eller avmattningar i förbandet. Designmässigt har det traditionellt handlat om att räkna ut vilket av dessa som har störst effekt på förbandet och att välja en lösning för att hantera just det enskilda problemet. Det är en svår kompromiss, speciellt när båda kan orsaka att applikationen fallerar.

 • Nord-Locks multifunktionella killåsningslösning kombinerar oöverträffad killåsning, som förhindrar spontan skruvlossning, med en exceptionell fjädringseffekt som kompenserar för förlorad förspänning på grund av avmattning. Resultatet blir totalt säkert för situationer där man inte har råd att gå på kompromiss.

Skruvsäkring utan kompromisser

Men en unik multifunktionell design erbjuder, Nord-Locks X-serie brickor högsta möjliga säkerhet mot både spontan skruvlossning och avmattning.

 

En ny dimension av säkerhet

Fästelementet skruvas åt, vilket gör att brickparet plattas ut och tänderna griper fast i kontaktytorna. Eftersom kamvinkeln (α) är större än gängstigningen (β) kommer killåsningseffekten förhindra all rotation av fästelementet. Direkt efter åtdragning sätter sig förbandet och fästelementet sjunker ner i ytmaterialet. Brickornas fjädringseffekt (Fs) motverkar skruvens avmattning vilket därmed förebygger förlust av förbandets förspänning. Dessa multipla funktioner agerar kontinuerligt i skruvförbandet och bibehåller förspänning och förebygger spontan skruvlossning – med andra ord – sörjer för en effektiv lösning mot vibrationer, dynamisk belastning, sättningar och avmattning.

Fördelar genom din applikations livscykel

Här är några av fördelarna med Nord-Locks multifunktionella killåsningslösning.

Design

 • Förenkla designen för krävande applikationer med en enda lösning som på ett säkert sätt motverkar både spontan skruvlossning och avmattning.
 • Använd de utökade fördelarna med Nord-Locks Performance Services som guidar dig till den mest fördelaktiga och effektiva skruvdesignen.

 

Montering

 • Spara tid genom snabb och enkel installation med användandet av standardverktyg.
 • Gör åtdragningsprocessen mer exakt med en låsfunktion som inte påverkas av smörjning.
 • Försäkra dig om en mer exakt förspänning med definierad och enhetlig friktion.

 

Drift

 • Uppnå ökad driftsäkerhet och samtidigt märkbart minskad risk för oförutsedda produktionsstopp, olyckor och garantikrav.
 • Investera tid och pengar i vinstgenererande uppgifter istället för efterdragningsprocedurer.

 

Underhåll

 • Minska tid för underhåll med enkel demontering.
 • Reducera antalet delar som behövs i lager för att försäkra dig mot vibrationer, dynamisk belastning, sättningar och avspänning.
 • Spara tid och pengar med en lösning som är möjlig att återanvända, speciellt inom industrier med begränsad åtkomst till skruvförbanden.
 • Under ett år utför Nord-Locks anställda över 10,000 Junker vibrationstester I hela världen.

Bevisad prestanda mot vibrationer

Utöver de tusentals live-tester som Nord-Locks personal utför varje år för att försäkra sig om att kundapplikationer innebär säker prestanda, genomförs även ingående tester av oberoende institut för att testa brickornas egenskaper. Junkertestet, enligt DIN 65151 betraktas som det hårdaste vibrationstestet för skruvförband. Testet utsätter förbandet för tvärgående rörelser under skruvhuvudet medan det kontinuerligt mäter klämkraften.

Junkertestet visar att Nord-Locks killåsningsfunktion tryggt säkrar skruvförbandet vilket verifieras genom den tydliga spänningsökningen vid lossning. Nord-Lock X-serie höll den största initiala spänningen tack vare sin utökade fjädringseffekt.

Skulle du vilja veta mera om testresultaten för  Nord-Lock X-serie brickorna? Kontakta din närmaste Nord-Lock representant genom Kontakta oss.

Produkter