Tillbaka till Nord-Lock X-serie brickor Produktsida

Nord-Lock X-serie brickor: Riktlinjer för åtdragningsmoment

Uppgifterna grundar sig på tester utförda i vårt laboratorium med kalibrerade momentgivare och lastceller. Gängmotståndskoefficienter har teoretiska värden men verifieras genom provning. Skallfriktionskoefficienter har bestämts genom provning. Värdena nedan ska betraktas som rekommenderade nominella värden för maximering av förspänningen som uppnås i förband säkrade med Nord-Lock X-seriebrickor.

 

Om du behöver riktlinjer för åtdragning av andra skruvhållfasthetsklasser kan vi hjälpa dig. Maila till technical.center@nord-lock.com eller gå till Kontakta oss för att hitta ditt lokala Nord-Lock-kontor eller en auktoriserad distributör.

 

Cu/C-pasta* = koppar-/grafitpasta (Molykote® 1000)
GF = grad av sträckgräns. Vid åtdragning enligt riktlinjer och utan avvikelse uppnås denna förspänning uttryckt i % av sträckgränsen.
μth = gängfriktionskoefficient
μh = skallfriktionskoefficient
1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb

Units: Metric UNC
  A B C D E F G H I
1 Washer size Bolt size Pitch
[mm]
Oil, GF=75%
µth=0,15, µh=0,19
Cu/C paste*, GF=75%
µth=0,13, µh=0,18
Dry, GF=62%
µth=0,18, µh=0,2
2       Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
3 NLX6 M6 1,0 13 9,7 12 9,7 12 8,0
4 NLX8 M8 1,25 32 18 29 18 29 15
5 NLX10 M10 1,5 62 28 57 28 56 23
6 NLX12 M12 1,75 107 40 99 40 97 33
7 NLX14 M14 2,0 170 55 157 55 155 46
8 NLX16 M16 2,0 260 75 240 75 237 62
9 NLX20 M20 2,5 510 118 470 118 464 97
  A B C D E F G H I
1 Washer size Bolt size Pitch
[TPI]
Oil, GF=75%
µth=0,08, µh=0,18
  Cu/C paste*, GF=75%
µth=0,08, µh=0,19
  Dry, GF=55%
µth=0,19, µh=0,2
 
2       Torque
[ft lb]
Clamp load
[lb]
Torque
[ft lb]
Clamp load
[lb]
Torque
[ft lb]
Clamp load
[lb]
3 NL8 5/16 18 17,7 3674 18,3 3674 17,8 2694
4 NL3/8" 3/8 16 31 5424 32 5424 31,4 3978
5 NL1/2" 1/2 13 74,5 9920 77,1 9920 76 7271
6 NL14 9/16 12 107 12712 110,8 12712 109,3 9322
7 NL16 5/8 11 147,6 15786 152,8 15786 150,9 11576
8 NL3/4" 3/4 10 258,2 23335 267,4 23335 266 17112
  A B C D E F G
1 Washer size Bolt size Pitch
[mm]
Oil, GF=71%
µth=0,15, µh=0,15
Cu/C paste*, GF=75%
µth=0,13, µh=0,15
2       Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
3 NLX6 M6 1,0 15,5 12,9 15,5 13,6
4 NLX8 M8 1,25 37 23 37 25
5 NLX10 M10 1,5 73 37 73 39
6 NLX12 M12 1,75 126 54 126 57
7 NLX14 M14 2,0 201 74 201 78
8 NLX16 M16 2,0 307 100 306 106
9 NLX20 M20 2,5 602 156 600 165
  A B C D E F G
1 Washer size Bolt size Pitch
[TPI]
Oil, GF=71%
µth=0,08, µh=0,14
  Cu/C paste*, GF=75%
µth=0,07, µb=0,15
 
2       Torque
[ft lb]
Clamp load
[lb]
Torque
[ft lb]
Clamp load
[lb]
3 NL8 5/16 18 20 4915 22 5192
4 NL3/8" 3/8 16 36 7256 38 7665
5 NL1/2" 1/2 13 86 13270 91 14017
6 NL14 9/16 12 123 16771,4 131 17963
7 NL16 5/8 11 170 21117 180 22307
8 NL3/4" 3/4 10 296 31214 315 32973
  A B C D E F G
1 Washer size Bolt size Pitch
[mm]
Oil, GF=71%
µth=0,15, µh=0,13
Cu/C paste*, GF=75%
µth=0,13, µh=0,14
2       Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
Torque
[Nm]
Clamp load
[kN]
3 NLX6 M6 1,0 17,4 15,4 18 16,3
4 NLX8 M8 1,25 42 28 43 30
5 NLX10 M10 1,5 82 44 85 47
6 NLX12 M12 1,75 142 65 146 68
7 NLX14 M14 2,0 226 89 233 94
8 NLX16 M16 2,0 345 120 355 127
9 NLX20 M20 2,5 676 188 696 198
  A B C D E F G
1 Washer size Bolt size Pitch
[TPI]
Oil, GF=65%
µth=0,06, µh=0,1
  Cu/C paste*, GF=70%
µth=0,07, µb=0,09
 
2       Torque
[ft lb]
Clamp load
[lb]
Torque
[ft lb]
Clamp load
[lb]
3 NL8 5/16 18 18 5522 19 5947
4 NL3/8" 3/8 16 31 8152 33 8779
5 NL1/2" 1/2 13 74 14909 79 16056
6 NL14 9/16 12 106 19106 113 20575
7 NL16 5/8 11 146 23726 156 25551
8 NL3/4" 3/4 10 254 35071 272 37769