Fullständig livscykelsgaranti för alla teknologier

Nord-Lock Groups teknologier har ett oöverträffat rykte för tillförlitlighet, prestanda och säkerhet. De fälttestas i tusentals timmar, och genomgår de mest krävande prövningar de kan utsättas för i sina tillämpningsområden. När vi erbjuder en lösning, förväntar vi oss den presterar på högsta nivå.

Nord-Lock Group är nu den första partnern för skruvförbandsäkring som erbjuder en komplett livscykelgaranti på alla sina teknologier. Nord-Lock Groups livstidsgaranti garanterar att din bultsäkring kommer att fungera som förväntat från det ögonblick den är installerad fram till slutet av dess avsedda livslängd.

Det är branschens bästa garanti men vi tvivlar på att du någonsin kommer att behöva använda den.

Du hittar detaljerad garanti-information om varje Nord-Lock Group teknologi under Nedladdningar. Om du har några frågor eller vill registrera en reklamation, kommer ditt lokala Nord-Lock försäljningskontor alltid stå till tjänst. Alternativt maila info@nord-lock.se.