Performance Services

Sourcing / inköp

I samarbetet med Nord-Lock-koncernen får du inte bara tillgång till våra innovativa skruvsäkringslösningar. Vi skapar mervärde för hela projektet och ser till att dina skruvsäkringstillämpningar lönar sig flera gånger om!

Med vår unika kunskap och våra unika verktyg kan vi hjälpa dig att skapa en komplett och detaljerad översikt över dina skruvförband och skruvsäkringsmetoder. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi utvärdera eventuella tillförlitlighetsproblem samt tillhandahålla kostnadsmotivering. Syftet är att förbättra lönsamheten och produktiviteten för dina tillämpningar, och även att generera andra kostnadsbesparingar i samband med att skruvförbanden optimeras.

Vi har flera verktyg som säkerställer att du får den mest kostnadseffektiva lösningen. Mer information och några exempel på detta visas längre ned. Det bästa sättet att uppnå tillförlitlighet och kostnadsoptimering är dock genom gemensamma diskussioner där vi kan ta del av dina specifika skruvsäkringsutmaningar.

  • Onlinebaserat uträkningsverktyg – Nord-Lock Profitability Calculator (lönsamhetskalkylator). Med det här verktyget kan du jämföra alla faktorer relaterade till skruvsäkring och jämföra Nord-Locks brickor med andra vanliga lösningar. Notera att du måste ha få ditt konto godkänt av oss för att du ska kunna använda kalkylatorn. Du kan ansöka på webbplatsen eller kontakta Nord-Lock-kontoret i ditt område för att få inloggningsuppgifterna.

Oavsett vilka utmaningar du står inför eller vilka alternativ du vill jämföra finns vi här för att hjälpa dig.