Expansionsskruvar för hylskopplingar

Utmaningarna med
skruvkopplingar är lösta!

Superbolt expansionsskruvar bygger på testad och beprövad teknik och åstadkommer exakt passning i hålet tack vare den koniska hylsans radiella expansion. En konstruktion med exakt radiell kraft i kombination med den kända axiella klämkraften ger fullständigt skydd mot slirande kopplingar och förhindrar därmed skador på skruv och hål vid efterföljande demonteringar.

Superbolt-sortimentet med hydrauliska (HyFit) och mekaniska (EzFit) expansionsskruvar ger stor användningsflexibilitet. De lämpar sig såväl för kopplingar med genomgående hål som för blindhålskopplingar, till och med vid tillämpningar som kräver noggrann positionering av komponenter utan axiell belastning. Expansionsskruvarna kan eftermonteras för att ersätta traditionella skruvar med presspassning eller kraftslutning på ett ytterst tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.

  • Skadat hål på en 660 MW ångturbinskoppling, 90 mm diameter.

Utmaningen med monterade kopplingsskruvar

Montering och demontering av traditionella kopplingsskruvar kan vara svårt, problematiskt, tidskrävande och medföra stora kostnader i form av utdragna stilleståndstider. Det kan exempelvis ta tre hela dagar att genomföra en destruktiv demonteringsprocess av skruven, vilket orsakar skador på kopplingshålet och ökade reparationskostnader (se bilden överst till vänster).

Med en förståelse för vitt skilda behov av effektiv design och underhåll av kopplingar utformas Superbolt expansionsskruvar för att garantera smidig montering och demontering, stoppa slirande kopplingar och förhindra oplanerade stillestånd.

Genom att en skruv med konisk stam dras genom en hylsa med koniskt hål expanderar hylsan så att den fyller kopplingshålet fullständigt, och på så vis erhålls en skruv med exakt passning. Superbolt har både hydrauliska och mekaniska expansionsskruvar för hylskopplingar, så att de krav som våra kunders tillämpningar ställer kan uppfyllas på bästa sätt.

Kontakta oss om du vill ha mer information

För alla kopplingsutföranden

Principen med Superbolt expansionsskruvar för hylskopplingar är att säkerställa smidig montering och demontering. Genom att skruv- och hylsenheten monteras och demonteras inom toleransvillkoren finns det ingen risk för skador på vare sig kopplingsskruv eller hål.

Advantages:

  • Skruv med exakt passning genom radiell expansion
  • Säker, tillförlitlig och enkel demontering/montering
  • Inga slirande kopplingar
  • Inga hålskador eller ombearbetning
  • Smidigt eftermonteringspaket
  • Kompakta, ergonomiska verktyg
  • Noggrann underhållsplanering

Unika egenskaper och fördelar hos både hydrauliska och mekaniska expansionsskruvar för hylskopplingar kan kombineras för att på bästa sätt uppfylla specifika krav.

 

Ta din kopplingsskruv till nästa nivå

Den hydrauliska expansionsskruven HyFit är konstruerad för effektiv vridmomentsöverföring vid kritiska tillämpningar som roterande axlar och kopplingar. HyFit används vanligen för ång- och gasturbiner, marina framdrivningsdrivkopplingar och alla tunga roterande utrustningar.

Klicka här för mer information om HyFit

Lösning för stora flänskopplingar

Den mekaniska expansionsskruven EzFit åstadkommer exakt inpassning i hålet, vilket säkerställer enkla hopsättnings- och isärtagningsprocesser för kopplingen. Det är en sedan länge väletablerad produkt som kan utformas för alla typer av kopplingar som kräver skruvar med exakt passning och används vanligen för hydraulturbiner, kopplingar i drivlinor inom sjöfartsindustrin, stora motorer och kugghjul som kräver noggrann komponentpositionering.

Klicka här för mer information om EzFit

Produkter