Överlägsen prestanda för kopplingsskruvar

Denna innovativa produkt ersätter stora inpassade eller presspassade skruvar, utan att någon modifiering krävs. Snabb, säker och enkel montering och demontering.

Med hjälp av Superbolt-tekniken kan den mekaniska expansionsskruven EzFit erbjuda enastående radiell expansion och klämkraft i ett och samma skruvförbandssystem. Expansionsskruvarna ersätter traditionella skruvar med presspassning eller kraftslutning. Radiell expansion är kritisk för roterande kopplingar eller riktsystem som kräver att skruvarna kan överföra skjuvkrafter.

Nyckeln till denna teknik är den delade expansionshylsan som passar i kundens maskinbearbetade hål. Den delade hylsan kräver mindre tolerans hos komponentpar än vad som normalt krävs vid presspassning, vilket sparar viktig maskinbearbetningstid. EzFit mekaniska expansionsskruvar är testade och godkända av ABS (American Bureau of Shipping), DNV (Det Norske Veritas) och LRS (Lloyd’s Register of Shipping).

 

EzFit mekaniska expansionsskruvar bidrar till att spara mycket tid under monteringsprocessen. Se videon som visar vår montering ute på ett EDF hydroelektriskt kraftverk: