Används på många områden inom olika industrier

 

EzFit mekaniska expansionsskruvar används i många kritiska tillämpningar inom olika industrier:

 • Kopplingar på fartygsdrivningar
 • Turbiner
 • Motorer
 • Generatorer
 • Kompressorer
 • Ersätter låsstift vid överföring av tvärgående belastningar på fundamentsförankring

 

Fördelar:

 • Enkelt: Hylsor med lös passning (upp till 0,254 – 0,508 mm i det genomgående hålet) kan lätt föras in även i hål som inte är raka till följd av rotation. Endast handverktyg behövs för montering och demontering.
 • Snabbt: Åtdragningen tar bara några minuter per montering.
 • Säkert: Inget behov av special eller kraftiga maskinverktyg och djupfrysning av skruvar. Erforderligt åtdragningsmoment är ofta mindre än 135 Nm. Hela monteringen kan ske med enbart handverktyg.
 • Ekonomiskt: Sparar pengar i tid och verktyg jämfört med alternativa lösningar. Ingen brotschning/hening av skruvarna behövs eftersom vanlig maskinprecision räcker.
 • Återanvändningsbart: Den delade hylsan fjädrar tillbaka till ursprunglig storlek efter varje gång den har använts. Jämfört med hela hylsor med liten tolerans som används i andra system är sannolikheten att den delade hylsan med lös passning hänger sig vid demontering mycket mindre.
 • Skapar axiell och radiell kraft samtidigt. Lättare att ”dra ihop” kopplingshalvor.
 • Ingen brotschning/hening krävs: Endast arborrning av hålen behövs.
 • Ingen maskinbearbetning av kopplingsytor krävs (vid muttrarnas kontakt med anliggningsytan). Multi-jackbolt-konstruktionen kompenserar för små variationer i vinkelrätheten mellan anliggningsytan och hålets mittlinje.
 • Inget behov av färdigbearbetning av hylsor på plats: Generös hylsexpansion medger färdigbearbetning i förväg.