Används på många områden inom olika industrier

 

Kraftproduktion
Ångturbiner, gasturbiner, hydraulturbiner, vindturbiner

Kraftomvandling
Motorer, generatorer

Sjöfartsindustrin
Huvuddrivaxlar, propellerblad, motorfundament, containrar, LNG, mudderverk, sjöfart, u-båt

Industriellt
Motordrivningar, gruvvinschar, dieselgeneratorer, pumpar, kompressorer

 

Fördelar:

  • Skruv med exakt passning genom radiell expansion
  • Säker, tillförlitlig och enkel montering/demontering
  • Fungerar för olika hålstorlekar
  • Effektiv planering – noggrann underhållsplanering
  • Fullt återanvändbar – kräver endast byte av hylsa vid rotorbyte
  • Ingen skruv eller hålskada, inget omarbete krävs