Expansionsskruvar - för tillämpningar i genomgående hål

Denna innovativa produkt ersätter stora inpassade eller presspassade skruvar, utan att modifiering krävs. Snabb, säker och enkel montering och demontering.

Superbolt-expansionsskruvar (EBs) för tillämpningar i genomgående hål använder sig av ett system med sex delar. Spännelementet i lilla änden ger upphov till den stora kraft som krävs för att dra in den gängade pinnen i den expanderbara gänghylsan. När gänghylsan expanderar, verkar en stor radiell kraft i kopplingens genomgående hål. Spännelementet i stora änden skapar extra klämkraft på förbandet och används även för smidig demontering av den gängade pinnen. När den gängade pinnen dras ut, drar hylsan ihop sig och är lätt att demontera.

Expansionsskruvar tillverkas på beställning. Beroende på din tillämpning är ytbehandling och material tillval. Vårt team på Nord-Lock Performance Services hjälper dig att hitta den optimala lösningen. Kontakta ditt lokala Nord-Lock-kontor om du vill veta mer om denna lösning.

Ladda ner broschyren om expansionsskruvar här.
Fördelar:

 • Enkelt: Hylsor med lös passning (upp till 0,254 – 0,508 mm i det genomgående hålet) kan lätt föras in även i hål som inte är raka till följd av rotation. Endast handverktyg behövs för montering och demontering.
 • Snabb: Åtdragningen tar bara några minuter per montering.
 • Säkert: Inga kraftiga maskinverktyg behövs, djupfrysning av skruvar eller högtryckshydraulik. Erforderligt åtdragningsmoment är ofta mindre än 135 Nm. Hela monteringen kan ske med enbart handverktyg
 • Ekonomiskt: Spara pengar i tid och verktyg jämfört med hydraulsystem. Ingen brotschning/hening av skruvarna behövs eftersom vanlig maskinprecision räcker. Dessutom kan det räcka med bara två expansionsskruvar för att uppnå exakt rakhet. Genomgående skruvar med lös passning och MJT-spännelement kan användas i de återstående hålen.
 • Återanvändningsbart: Den delade hylsan fjädrar tillbaka till ursprunglig storlek efter varje gång den har använts. Jämfört med hela hylsor med liten tolerans som används i andra system är sannolikheten mycket mindre att den delade hylsan med lös passning hänger sig vid demontering.
 • Skapar axiell och radiell kraft samtidigt. Lättare att ”dra ihop” kopplingshalvor.
 • Ingen brotschning/hening krävs: Endast arborrning av hålen behövs.
 • Ingen maskinbearbetning av kopplingsytor krävs (vid muttrarnas kontakt med anliggningsytan). Multi-jackbolt-konstruktionen kompenserar för små variationer i vinkelrätheten mellan anliggningsytan och hålets mittlinje.
 • Inget behov av färdigbearbetning av hylsor på plats: Generös hylsexpansion medger färdigbearbetning i förväg.

 


Så fungerar de:

Expansion Bolt pieces

Installation:

 1. Skjut på den delade gänghylsan (2) på den gängade pinnen (1) och placera dem tillsammans i hålet.
 2. På sidan A, placera distansstycket (3) i hålet för att centrera den delade hylsan mellan delningslinjen.
 3. På sidan A, för brickan över den gängade pinnen (1) och skruva på spännelementet (4) för hand.
 4. Dra åt jackboltsen i ordningsföljd enligt åtdragningsproceduren.
 5. På sidan B, för den härdade brickan över den gängade pinnen (1) och skruva på spännelementet (5) för hand.
 6. Dra åt jackboltsen i ordningsföljd enligt åtdragningsproceduren.
 7. Verifiera spännelementets åtdragningsmoment på sidan A.

 

Demontering:

 1. Följ demonteringsprocedurerna och lossa jackboltsen på sidan A i ordningsföljd och skruva loss spännelementet (4) för hand.
 2. Dra åt flera jackbolts på sidan B ytterligare så att den gängade pinnen (1) släpper från gänghylsan (2).
 3. Skruva loss spännelementet (5) för hand.
 4. Ta bort den gängade pinnen (1), gänghylsan (2) och distansstycket (3) ur hålet.