Finance Manager – Nord-Lock Division

Söker du utmaningar i en global vardag samtidigt som du vill bo och leva nära fjällen i Jämtland.

Nord-Lock AB är ett tillverkande företag beläget i Jämtlands län, Mattmar - Halabacken (55 km från Östersund, 54 km från Åre). Produkterna är unika killåsningsbrickor för de flesta typer av skruvförband. Målet är att tillhandahålla ett skruvsäkringssystem som inte påverkas av vibrationer eller dynamiska belastningar. Produktionen sker i ljusa, moderna lokaler!

 

Om rollen

Vi söker dig som vill ha ett helhetsansvar för ekonomifunktionen och divisionens ekonomiska redovisning, uppföljning och utveckling. Vi jobbar i en global koncernstruktur där vår huvudsakliga verksamhet består i att utveckla och producera våra produkter och erbjudande för att sedan sälja dem vidare till våra säljbolag som finns belägna över hela världen. Du kommer vara en viktig del i företagets framtida utveckling och förväntas agera både operativt men även strategiskt samt ha ett personalansvar. Rollen är också en del av företagets ledningsgrupp och du rapporterar till vår Divisionschef.

 

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av

  • Ansvar för företagets ekonomi- redovisning, styrning och kontroll
  • Prognoser och budgetarbete
  • Uppföljning och analys av resultat, lönsamhet, företagets inre effektivitet samt att medverka i både förvaltning och utveckling av företaget.
  • Operativt ansvar för bolagets redovisning och lagefterlevnad.
  • Digital utveckling av ekonomifunktionen och dess samarbetspartners

Fokus kommer vara på redovisning, produktionsuppföljning och kostnadsuppföljningar vilka skall leda till bättre produktivitet, effektivitet och sänkta kostnader. Vår verksamhet bygger på kalkyler och antaganden, uppföljningar och utveckling av densamma ingår även i dina arbetsuppgifter. Vidare innehåller arbetsuppgifterna också ansvar för budget, prognoser, uppföljning av resultat och nyckeltal, periodiska rapporter, framtagande av årsredovisning, granskning av investeringsärenden och utveckling av rutiner och system. Allt i syfte att utföra åtgärder i vår verksamhet för att uppnå våra ekonomiska mål.

Som Finance Manager behöver du kunna känna dig hemma i vår ERP miljö (JEEVES), analysera data från bokföring, produktionssystem och data som hämtas in separat via andra kring system för att se eventuella samband. Rapportering av finansiell information till moderbolaget görs i koncernredovisningssystemet Aaro. Vi förutsätter att du har mycket god datorvana och har arbetat i större affärs- och ekonomisystem samt har mycket goda kunskaper i Officepaketet med betoning på Excel.

 

Personliga egenskaper

Eftersom vi är ett internationellt bolag med många kontakter till omvärlden ska du ha goda kunskaper i engelska både muntligen och skriftligen då detta är vårt koncernspråk.

För att vi skall kunna nå de effekter vi önskar förväntas du även vara en pådrivande kraft i vårt digitaliseringsarbete när dessa initiativ syftar till att effektivisera vår verksamhet.

Dina personliga egenskaper är viktiga då du har ett brett samarbetsnätverk både inom den egna enheten men också med kollegor runt om i världen. Vi förväntar oss att du är förändringsbenägen och vill och kan utveckla främst ekonomiavdelningens processer.

 

Din skriftliga ansökan skickas till hr@nord-lock.com

För mer information, kontakta: Divisionschef Anders Manfred på telefon 0736638686 
Sista ansökningsdag: 2021-03-29. Besök oss gärna i våra digitala kanaler.

Do you have any questions?

Contact us directly!

Get in touch with us

To read more on how we handle your contact details please see our Privacy Policy

Thank you for contacting us!