Originální technologie jištění na principu závěrného klínu

Společnost Nord-Lock vytvořila originální technologii jištění na principu závěrného klínu, která zajišťuje šroubové spoje, a to i při vystavení silným vibracím a dynamickým zatížením. Není možné, aby se naše výrobky samovolně uvolnily kvůli klínu vytvořenému pod hlavou šroubu a maticí.

Průvodce spojovacími prvky

Slepé otvory 
Podložky Nord-Lock řady X bezpečně zajišťují šroub na spojovaném materiálu. 

Zahloubené otvory 
Vnější průměr podložek Nord-Lock řady X je konstruován pro zahloubené otvory (tzn. podložky se hodí pod hlavu standardních šroubů). 

Průchozí otvory
Tak jako u všech samojistných podložek, průchozí otvory vyžadují dva páry podložek Nord-Lock řady X - jeden pár pro zajištění šroubu a druhý pár pro zajištění matice. 

Závrtné šrouby
Podložky Nord-Lock řady X bezpečně zajišťují matici na závrtných šroubech, takže nepotřebujete lepidlo. 

Aplikace s velkými/drážkovými otvory
Pro optimalizaci rozložení zatížení u aplikací s velkými/drážkovými otvory použijte přírubovou matici/přírubový šroub spolu s podložkami Nord-Lock řady X „SP“ se zvětšeným vnějším průměrem. 

Konstrukce, u nichž se podložky Nord-Lock řady X nedoporučují:

  • Styčné plochy, které nejsou zajištěny proti otočení (viz obrázek vlevo)
  • Styčné plochy tvrdší než podložky
  • Dřevěné styčné plochy
  • Spoje bez předpětí 

Průvodce výběrem

Podložky Nord-Lock řady X jsou v současnosti dostupné v tomto materiálu:

Parametry aplikace: Ocel
Typ oceli: Ocel 1.7225 nebo ekvivalentní materiál
Příklady aplikací: Běžné ocelové aplikace
Typy podložek: Běžný vnější průměr  
Zvětšený vnější průměr
Ošetření povrchové úpravy Tvrzený základový nátěr Delta Protekt® (KL100) a vrchní nátěr (VH302GZ)
Odolnost vůči korozi: Minimálně 600 hodin v testu solným aerosolem (podle normy IS09227)
Velikosti šroubů: 8.8 a 10.9
Rozmezí teplot:

-40 °C až 150 °C
Doporučená teplota na základě informace od dodavatele surovin. Jistící funkce není v rámci specifikace ovlivněna.

 

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.