Lesnictví a zemědělství

Lesnictví a zemědělství

Krok s produktivitou držíme i na polích a v lesích

Lesnictví a zemědělství patří mezi obory, které se zrodily nejdříve. Lidská civilizace kácela stromy a sklízela úrodu dlouho před vznikem výroby, stavebnictví či strojírenství. Navzdory tomu, že od svého vzniku byly tyto obory předstiženy mnoha jinými, stále představují životně důležitou součást každé ekonomiky a společnosti. Základní principy zůstávají stejné – kácení stromů, orání polí a sklízení úrody.

Co se změnilo, je technologie, která se soustavně zlepšuje, je stále pokročilejší a mocnější. Staré představy těžce pracujících farmářů a dřevorubců pracujících holýma rukama jsou, s dnešními farmami a dřevozpracujícími závody fungujícími spíše jako továrny, již historií. Materiály a řešení šroubových spojů jsou pro produktivitu stejně důležité jako celý strojní park.

Výrobky společnosti Nord-Lock Group jsou konstruovány tak, aby snižovaly dobu prostojů. To je důvod, proč vyrábíme jediný otočný čep v oboru, který trvale eliminuje opotřebení nosných ok otočných spojů. V případech nutné instalace nebo výměny jsme si jisti, že tyto úkony lze provést snadno a rychle pomocí ručního nářadí. Výrobky společnosti Nord-Lock Group, ať se nacházejí v motorech traktorů, průmyslových štěpkovačích dřeva, nebo v zavlažovacích systémech, pomáhají bezpočtu zákazníků po celém světě zajistit, aby si jejich podnikání zachovávalo svou výnosnost.

Úspěšné aplikace zákazníků