Lodní stavitelství a námořní průmysl

Lodní stavitelství a námořní průmysl

The small components that power international trade

Každý den je na nákladních lodích přes světová moře přepraveno zboží a výrobky v hodnotě miliard dolarů. Je však třeba poznamenat, že páteří mezinárodního obchodu je lodní stavitelství, protože jsou to lodě, které velké a těžké výrobky přepravují mezi kontinenty. Ale při vší své velikosti a síle by nákladní lodě nebyly ničím bez miliónů menších součástek, které je udržují v chodu.

My ve společnosti Nord-Lock group chceme zajistit, aby každý jednotlivý šroubový spoj na Vaší nákladní lodi, dopravní lodi či použitý v přístavu byl bezpečný a jištěný. Již z počtu šroubových spojů na jedné lodi vyplývá, že je nesmírné výhodné mít takové řešení spojovacích prvků, které je možné použít rychle a snadno. A to je důvod, proč naše předepínací prvky Superbolt umožňují utahování šroubů s velkými předpětími pouze pomocí ručního nářadí.

Důležitým hlediskem je také velikost a hmotnost součástek, s cílem maximalizovat jak využití prostoru, tak výhřevnost paliva. Naše podložky Nord-Lock jsou malým, avšak extrémně mocným pojistným mechanismem, u kterého se můžete spolehnout, že se nepohne. Jsou opatřeny také ochranou proti korozi, která je, při uvážení jejich neodmyslitelného vystavení působení mořské vody, zcela zásadní. Řešení společnosti skupiny Nord-Lock Group se běžné vyskytují napříč celým odvětvím lodního stavitelství, od velkých nákladních lodí a tankerů až po kritické spoje na jachtách a trajektech.

Úspěšné aplikace zákazníků